Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Tapioca և Arrowroot սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Tapioca vs Arrowroot infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1650%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +185.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +3600%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +108.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +19.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +241.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -78.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +80%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +908.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +2385.7%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 3% 9% 36% 12% 16% 10% 4% 1% 11%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 2% 84% 18% 43% 41% 4% 18% 41% 23% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1650%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +185.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +3600%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +108.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +19.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +241.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -78.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +80%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +908.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +2385.7%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +742.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +142.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +171.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +376.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2157.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +706.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +8350%
հավասար Վիտամին B5 - 0.292
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 10% 0% 27% 3% 8% 33% 2% 17% 8% 3% 32% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 2% 0% 0% 7% 36% 14% 32% 18% 62% 254% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +742.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +142.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +171.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +376.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2157.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +706.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +8350%
հավասար Վիտամին B5 - 0.292

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +735%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +46.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +47.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +61.4%
հավասար Ջուր - 80.75
3% 2% 20% 75%
Սպիտակուցներ: 2.88 գ
Ճարպեր: 1.67 գ
Ածխաջրեր: 19.56 գ
Ջուր: 75.01 գ
Այլ: 0.88 գ
4% 13% 81%
Սպիտակուցներ: 4.24 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 13.39 գ
Ջուր: 80.75 գ
Այլ: 1.42 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +735%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +46.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +47.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +61.4%
հավասար Ջուր - 80.75

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +11200%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +50.8%
66% 30% 4%
Հագեցած ճարպ: 0.991 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.452 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.061 գ
29% 3% 68%
Հագեցած ճարպ: 0.039 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.004 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.092 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +11200%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +50.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Tapioca Arrowroot
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Tapioca Arrowroot Opinion
Զուտ ածխաջրեր 19.56g 12.09g Tapioca
Սպիտակուցներ 2.88g 4.24g Arrowroot
Ճարպեր 1.67g 0.2g Tapioca
Ածխաջրեր 19.56g 13.39g Tapioca
Կալորիականություն 105kcal 65kcal Tapioca
Բջջանյութ(Fiber) 0g 1.3g Arrowroot
Կալցիում 105mg 6mg Tapioca
Երկաթ 0.06mg 2.22mg Arrowroot
Մագնեզիում 12mg 25mg Arrowroot
Ֆոսֆոր 82mg 98mg Arrowroot
Կալիում 133mg 454mg Arrowroot
Նատրիում 121mg 26mg Arrowroot
Ցինկ 0.35mg 0.63mg Arrowroot
Պղինձ 0.012mg 0.121mg Arrowroot
Մանգան 0.007mg 0.174mg Arrowroot
Սելեն 2µg 0.7µg Tapioca
Վիտամին A 160IU 19IU Tapioca
Վիտամին A, RAE 47µg 1µg Tapioca
Վիտամին D 34IU 0IU Tapioca
Վիտամին D (D2 + D3) 0.9µg 0µg Tapioca
Վիտամին C 0.7mg 1.9mg Arrowroot
Վիտամին B1 0.03mg 0.143mg Arrowroot
Վիտամին B2 0.143mg 0.059mg Tapioca
Վիտամին B3 0.075mg 1.693mg Arrowroot
Վիտամին B5 0.277mg 0.292mg Arrowroot
Վիտամին B6 0.033mg 0.266mg Arrowroot
Folate, total 4µg 338µg Arrowroot
Վիտամին B12 0.25µg 0µg Tapioca
Տրիպտոֆան 0.041mg Tapioca
Տրեոնին 0.13mg Tapioca
Իզոլեյցին 0.173mg Tapioca
Լեյցին 0.282mg Tapioca
Լիզին 0.228mg Tapioca
Մեթիոնին 0.073mg Tapioca
Ֆենիլալանին 0.139mg Tapioca
Վալին 0.192mg Tapioca
Հիստիդին 0.078mg Tapioca
Խոլեստերին 6mg 0mg Arrowroot
Հագեցած ճարպ 0.991g 0.039g Arrowroot
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.452g 0.004g Tapioca
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.061g 0.092g Arrowroot

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Tapioca Arrowroot
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
Tapioca
32%
Arrowroot
Mineral Summary Score
13%
Tapioca
27%
Arrowroot

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Arrowroot
Arrowroot is lower in Նատրիում (difference - 95mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Arrowroot
Arrowroot is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Arrowroot
Arrowroot is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.952g)
Which food is lower in glycemic index?
Arrowroot
Arrowroot is lower in glycemic index (difference - 20)
Which food is richer in minerals?
Arrowroot
Arrowroot is relatively richer in minerals
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Tapioca - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169612/nutrients
  2. Arrowroot - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168490/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: