Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Tapioca և Gumdrop սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Tapioca vs Gumdrop infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +3400%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1100%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +8100%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2560%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +150%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +566.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -63.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +42.9%
հավասար Պղինձ - 0.012
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 3% 9% 36% 12% 16% 10% 4% 1% 11%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 15% 1% 1% 1% 6% 0% 4% 2% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +3400%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1100%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +8100%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2560%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +150%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +566.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -63.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +42.9%
հավասար Պղինձ - 0.012

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Tapioca
10
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +1000%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +650%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +2208.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +560%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 10% 0% 27% 3% 8% 33% 2% 17% 8% 3% 32% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 2% 3% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +1000%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +650%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +2208.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +560%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +7401%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +780%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +405.6%
3% 2% 20% 75%
Սպիտակուցներ: 2.88 գ
Ճարպեր: 1.67 գ
Ածխաջրեր: 19.56 գ
Ջուր: 75.01 գ
Այլ: 0.88 գ
99%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 98.9 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.1 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +7401%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +780%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +405.6%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Tapioca Gumdrop
Lower in Շաքար ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Tapioca Gumdrop Opinion
Զուտ ածխաջրեր 19.56g 98.8g Gumdrop
Սպիտակուցներ 2.88g 0g Tapioca
Ճարպեր 1.67g 0g Tapioca
Ածխաջրեր 19.56g 98.9g Gumdrop
Կալորիականություն 105kcal 396kcal Gumdrop
Շաքար 58.97g Tapioca
Բջջանյութ(Fiber) 0g 0.1g Gumdrop
Կալցիում 105mg 3mg Tapioca
Երկաթ 0.06mg 0.4mg Gumdrop
Մագնեզիում 12mg 1mg Tapioca
Ֆոսֆոր 82mg 1mg Tapioca
Կալիում 133mg 5mg Tapioca
Նատրիում 121mg 44mg Gumdrop
Ցինկ 0.35mg 0mg Tapioca
Պղինձ 0.012mg 0.012mg
Մանգան 0.007mg 0.01mg Gumdrop
Սելեն 2µg 0.8µg Tapioca
Վիտամին A 160IU 0IU Tapioca
Վիտամին A, RAE 47µg 0µg Tapioca
Վիտամին D 34IU 0IU Tapioca
Վիտամին D (D2 + D3) 0.9µg 0µg Tapioca
Վիտամին C 0.7mg 0mg Tapioca
Վիտամին B1 0.03mg 0.006mg Tapioca
Վիտամին B2 0.143mg 0.013mg Tapioca
Վիտամին B3 0.075mg 0.01mg Tapioca
Վիտամին B5 0.277mg 0.012mg Tapioca
Վիտամին B6 0.033mg 0.005mg Tapioca
Folate, total 4µg 0µg Tapioca
Վիտամին B12 0.25µg 0µg Tapioca
Տրիպտոֆան 0.041mg Tapioca
Տրեոնին 0.13mg Tapioca
Իզոլեյցին 0.173mg Tapioca
Լեյցին 0.282mg Tapioca
Լիզին 0.228mg Tapioca
Մեթիոնին 0.073mg Tapioca
Ֆենիլալանին 0.139mg Tapioca
Վալին 0.192mg Tapioca
Հիստիդին 0.078mg Tapioca
Խոլեստերին 6mg 0mg Gumdrop
Հագեցած ճարպ 0.991g 0g Gumdrop
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.452g 0g Tapioca
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.061g 0g Tapioca

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Tapioca Gumdrop
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
Tapioca
1%
Gumdrop
Mineral Summary Score
13%
Tapioca
3%
Gumdrop

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Tapioca
Tapioca is lower in Շաքար (difference - 58.97g)
Which food is cheaper?
Tapioca
Tapioca is cheaper (difference - $1.6)
Which food is richer in minerals?
Tapioca
Tapioca is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Tapioca
Tapioca is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Նատրիում (difference - 77mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.991g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (78)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Tapioca - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169612/nutrients
  2. Gumdrop - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167989/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: