Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Tapioca և Twizzlers սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Tapioca vs Twizzlers infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1212.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +241.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +259.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -37.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +366.7%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 3% 9% 36% 12% 16% 10% 4% 1% 11%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 11% 0% 11% 4% 26% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1212.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +241.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +259.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -37.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +366.7%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Tapioca
10
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 10% 0% 27% 3% 8% 33% 2% 17% 8% 3% 32% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +25.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +400.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +27.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +58.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +305.8%
3% 2% 20% 75%
Սպիտակուցներ: 2.88 գ
Ճարպեր: 1.67 գ
Ածխաջրեր: 19.56 գ
Ջուր: 75.01 գ
Այլ: 0.88 գ
2% 3% 79% 15%
Սպիտակուցներ: 2.3 գ
Ճարպեր: 2.64 գ
Ածխաջրեր: 79.37 գ
Ջուր: 15 գ
Այլ: 0.69 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +25.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +400.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +27.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +58.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +305.8%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -45.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +315.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +129.5%
66% 30% 4%
Հագեցած ճարպ: 0.991 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.452 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.061 գ
21% 73% 5%
Հագեցած ճարպ: 0.54 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.88 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.14 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -45.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +315.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +129.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Tapioca Twizzlers
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Tapioca Twizzlers Opinion
Զուտ ածխաջրեր 19.56g 78.77g Twizzlers
Սպիտակուցներ 2.88g 2.3g Tapioca
Ճարպեր 1.67g 2.64g Twizzlers
Ածխաջրեր 19.56g 79.37g Twizzlers
Կալորիականություն 105kcal 347kcal Twizzlers
Շաքար 51.35g Tapioca
Բջջանյութ(Fiber) 0g 0.6g Twizzlers
Կալցիում 105mg 8mg Tapioca
Երկաթ 0.06mg 0.28mg Twizzlers
Մագնեզիում 12mg Tapioca
Ֆոսֆոր 82mg 24mg Tapioca
Կալիում 133mg 37mg Tapioca
Նատրիում 121mg 195mg Tapioca
Ցինկ 0.35mg Tapioca
Պղինձ 0.012mg Tapioca
Մանգան 0.007mg Tapioca
Սելեն 2µg Tapioca
Վիտամին A 160IU 0IU Tapioca
Վիտամին A, RAE 47µg Tapioca
Վիտամին D 34IU Tapioca
Վիտամին D (D2 + D3) 0.9µg Tapioca
Վիտամին C 0.7mg 0mg Tapioca
Վիտամին B1 0.03mg Tapioca
Վիտամին B2 0.143mg Tapioca
Վիտամին B3 0.075mg Tapioca
Վիտամին B5 0.277mg Tapioca
Վիտամին B6 0.033mg Tapioca
Folate, total 4µg Tapioca
Վիտամին B12 0.25µg Tapioca
Տրիպտոֆան 0.041mg Tapioca
Տրեոնին 0.13mg Tapioca
Իզոլեյցին 0.173mg Tapioca
Լեյցին 0.282mg Tapioca
Լիզին 0.228mg Tapioca
Մեթիոնին 0.073mg Tapioca
Ֆենիլալանին 0.139mg Tapioca
Վալին 0.192mg Tapioca
Հիստիդին 0.078mg Tapioca
Խոլեստերին 6mg 0mg Twizzlers
Հագեցած ճարպ 0.991g 0.54g Twizzlers
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.452g 1.88g Twizzlers
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.061g 0.14g Twizzlers

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Tapioca Twizzlers
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
Tapioca
0%
Twizzlers
Mineral Summary Score
13%
Tapioca
5%
Twizzlers

Comparison summary

Which food is lower in Խոլեստերին?
Twizzlers
Twizzlers is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Twizzlers
Twizzlers is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.451g)
Which food is lower in glycemic index?
Twizzlers
Twizzlers is lower in glycemic index (difference - 78)
Which food is lower in Շաքար?
Tapioca
Tapioca is lower in Շաքար (difference - 51.35g)
Which food is lower in Նատրիում?
Tapioca
Tapioca is lower in Նատրիում (difference - 74mg)
Which food is richer in minerals?
Tapioca
Tapioca is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Tapioca
Tapioca is relatively richer in vitamins
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Tapioca - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169612/nutrients
  2. Twizzlers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167983/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: