Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Taro և Drumstick tree սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

How are Taro and Drumstick tree different?

  • Taro is richer in Վիտամին B6, Պղինձ, and Մանգան, while Drumstick tree is higher in Վիտամին C, Վիտամին B5, Folate, and total.
  • Drumstick tree covers your daily need of Վիտամին C 152% more than Taro.
  • Taro contains 2 times more Վիտամին B6 than Drumstick tree. Taro contains 0.283mg of Վիտամին B6, while Drumstick tree contains 0.12mg.

Taro, raw and Drumstick pods, raw types were used in this article.

Infographic

Taro vs Drumstick tree infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +43.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +52.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +68%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +28.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -73.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +104.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +36.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +95.7%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 13% 21% 24% 36% 53% 2% 7% 58%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 9% 14% 33% 22% 41% 6% 13% 28%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +43.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +52.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +68%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +28.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -73.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +104.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +36.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +95.7%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Taro
5
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +79.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +135.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +3033.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +196%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +162%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
հավասար Վիտամին A - 74
հավասար Վիտամին B3 - 0.62
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 48% 0% 15% 24% 6% 12% 19% 66% 17% 0% 3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 0% 0% 470% 14% 18% 12% 48% 28% 33% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +79.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +135.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +3033.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +196%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +162%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
հավասար Վիտամին A - 74
հավասար Վիտամին B3 - 0.62

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Taro Drumstick tree
Lower in Նատրիում ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in glycemic index ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Taro Drumstick tree Opinion
Զուտ ածխաջրեր 22.36g 5.33g Taro
Սպիտակուցներ 1.5g 2.1g Drumstick tree
Ճարպեր 0.2g 0.2g
Ածխաջրեր 26.46g 8.53g Taro
Կալորիականություն 112kcal 37kcal Taro
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար 0.4g g Drumstick tree
Բջջանյութ(Fiber) 4.1g 3.2g Taro
Կալցիում 43mg 30mg Taro
Երկաթ 0.55mg 0.36mg Taro
Մագնեզիում 33mg 45mg Drumstick tree
Ֆոսֆոր 84mg 50mg Taro
Կալիում 591mg 461mg Taro
Նատրիում 11mg 42mg Taro
Ցինկ 0.23mg 0.45mg Drumstick tree
Պղինձ 0.172mg 0.084mg Taro
Վիտամին A 76IU 74IU Taro
Վիտամին A, RAE 4µg 4µg
Վիտամին E 2.38mg mg Taro
Վիտամին D 0IU 0IU
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին C 4.5mg 141mg Drumstick tree
Վիտամին B1 0.095mg 0.053mg Taro
Վիտամին B2 0.025mg 0.074mg Drumstick tree
Վիտամին B3 0.6mg 0.62mg Drumstick tree
Վիտամին B5 0.303mg 0.794mg Drumstick tree
Վիտամին B6 0.283mg 0.12mg Taro
Folate, total 22µg 44µg Drumstick tree
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K 1µg µg Taro
Տրիպտոֆան 0.023mg mg Taro
Տրեոնին 0.069mg mg Taro
Իզոլեյցին 0.054mg mg Taro
Լեյցին 0.111mg mg Taro
Լիզին 0.067mg mg Taro
Մեթիոնին 0.02mg mg Taro
Ֆենիլալանին 0.082mg mg Taro
Վալին 0.082mg mg Taro
Հիստիդին 0.034mg mg Taro
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.041g 0.033g Drumstick tree
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.016g 0.102g Drumstick tree
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.083g 0.003g Taro

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Taro Drumstick tree
Low Ճարպեր diet Equal
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
18
Taro
52
Drumstick tree
Mineral Summary Score
26
Taro
20
Drumstick tree

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
9%
Taro
13%
Drumstick tree
Carbohydrates
26%
Taro
9%
Drumstick tree
Fats
1%
Taro
1%
Drumstick tree

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Taro
Taro is lower in Նատրիում (difference - 31mg)
Which food is lower in Շաքար?
Drumstick tree
Drumstick tree is lower in Շաքար (difference - 0.4g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Drumstick tree
Drumstick tree is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.008g)
Which food is lower in glycemic index?
Drumstick tree
Drumstick tree is lower in glycemic index (difference - 54)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Taro - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169308/nutrients
  2. Drumstick tree - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170483/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: