Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Tilefish և Smelt սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Tilefish vs Smelt infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
7
Smelt
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +37.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -23.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +196.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +271%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +15.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +25%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +300%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +242.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +5900%
հավասար Սելեն - 46.8
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7.8% 12% 24% 101% 45% 7.7% 14% 17% 2% 281%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 23% 43% 27% 126% 33% 10% 58% 59% 117% 255%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +37.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -23.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +196.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +271%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +15.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +25%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +300%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +242.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +5900%
հավասար Սելեն - 46.8

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
1
Smelt
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +19%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +30.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +98.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +17.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +76.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +240%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +58.8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4.1% 0% 0% 0% 35% 44% 66% 52% 69% 13% 313% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3.5% 0% 0% 0% 2.5% 34% 33% 44% 39% 3.8% 496% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +19%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +30.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +98.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +17.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +76.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +240%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +58.8%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
:
2
Smelt
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +51.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +160.3%
հավասար Սպիտակուցներ - 22.6
հավասար Ջուր - 72.79
24% 5% 70%
Սպիտակուցներ: 24.49 գ
Ճարպեր: 4.69 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 70.24 գ
Այլ: 0.58 գ
23% 3% 73%
Սպիտակուցներ: 22.6 գ
Ճարպեր: 3.1 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 72.79 գ
Այլ: 1.51 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +51.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +160.3%
հավասար Սպիտակուցներ - 22.6
հավասար Ջուր - 72.79

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
:
1
Smelt
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +62%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -33.3%
հավասար Պոլիչհագեցած ճարպ - 1.135
25% 39% 36%
Հագեցած ճարպ: 0.868 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.332 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.246 գ
23% 32% 45%
Հագեցած ճարպ: 0.579 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.822 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.135 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +62%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -33.3%
հավասար Պոլիչհագեցած ճարպ - 1.135

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Tilefish Smelt
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in vitamins ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Tilefish Smelt Opinion
Սպիտակուցներ 24.49g 22.6g Tilefish
Ճարպեր 4.69g 3.1g Tilefish
Կալորիականություն 147kcal 124kcal Tilefish
Կալցիում 26mg 77mg Smelt
Երկաթ 0.31mg 1.15mg Smelt
Մագնեզիում 33mg 38mg Smelt
Ֆոսֆոր 236mg 295mg Smelt
Կալիում 512mg 372mg Tilefish
Նատրիում 59mg 77mg Tilefish
Ցինկ 0.53mg 2.12mg Smelt
Պղինձ 0.052mg 0.178mg Smelt
Մանգան 0.015mg 0.9mg Smelt
Սելեն 51.5µg 46.8µg Tilefish
Վիտամին A 69IU 58IU Tilefish
Վիտամին A, RAE 21µg 17µg Tilefish
Վիտամին B1 0.14mg 0.01mg Tilefish
Վիտամին B2 0.19mg 0.146mg Tilefish
Վիտամին B3 3.5mg 1.766mg Tilefish
Վիտամին B5 0.87mg 0.74mg Tilefish
Վիտամին B6 0.3mg 0.17mg Tilefish
Folate, total 17µg 5µg Tilefish
Վիտամին B12 2.5µg 3.97µg Smelt
Տրիպտոֆան 0.274mg 0.253mg Tilefish
Տրեոնին 1.074mg 0.991mg Tilefish
Իզոլեյցին 1.128mg 1.041mg Tilefish
Լեյցին 1.99mg 1.837mg Tilefish
Լիզին 2.249mg 2.076mg Tilefish
Մեթիոնին 0.725mg 0.669mg Tilefish
Ֆենիլալանին 0.956mg 0.882mg Tilefish
Վալին 1.262mg 1.164mg Tilefish
Հիստիդին 0.721mg 0.665mg Tilefish
Խոլեստերին 64mg 90mg Tilefish
Հագեցած ճարպ 0.868g 0.579g Smelt
22:6 n-3 (DHA) 0.733g 0.536g Tilefish
20:5 n-3 (EPA) 0.172g 0.353g Smelt
22:5 n-3 (DPA) 0.143g 0.023g Tilefish
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.332g 0.822g Tilefish
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.246g 1.135g Tilefish

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Tilefish Smelt
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
46%
Tilefish
50%
Smelt
Mineral Summary Score
51%
Tilefish
75%
Smelt

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Tilefish
Tilefish is lower in Նատրիում (difference - 18mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Tilefish
Tilefish is lower in Խոլեստերին (difference - 26mg)
Which food is richer in vitamins?
Tilefish
Tilefish is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Smelt
Smelt is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.289g)
Which food is richer in minerals?
Smelt
Smelt is relatively richer in minerals
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Tilefish - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175152/nutrients
  2. Smelt - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175147/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: