Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Tootsie roll և Pectin սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Tootsie roll vs Pectin infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +414.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +2100%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +2750%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +1557.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -78%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +238.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +17.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +223.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +48.9%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 16% 25% 11% 6% 11% 44% 7% 12%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 102% 1% 1% 1% 27% 13% 140% 10% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +414.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +2100%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +2750%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +1557.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -78%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +238.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +17.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +223.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +48.9%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
1
Pectin
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +600%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +4100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +163.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +800%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
հավասար Վիտամին B6 - 0.01
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 14% 0% 0% 14% 17% 4% 18% 3% 7% 0% 0% 24%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 0% 0% 0% 2% 14% 1% 7% 3% 1% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +600%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +4100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +163.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +800%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
հավասար Վիտամին B6 - 0.01

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +430%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1003.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +126.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +30%
հավասար Ածխաջրեր - 90.4
3% 88% 7%
Սպիտակուցներ: 1.59 գ
Ճարպեր: 3.31 գ
Ածխաջրեր: 87.73 գ
Ջուր: 6.69 գ
Այլ: 0.68 գ
90% 9%
Սպիտակուցներ: 0.3 գ
Ճարպեր: 0.3 գ
Ածխաջրեր: 90.4 գ
Ջուր: 8.7 գ
Այլ: 0.3 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +430%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1003.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +126.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +30%
հավասար Ածխաջրեր - 90.4

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +19190%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +195.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -94.8%
31% 61% 8%
Հագեցած ճարպ: 0.967 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.929 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.266 գ
33% 7% 60%
Հագեցած ճարպ: 0.05 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.01 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.09 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +19190%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +195.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -94.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Tootsie roll Pectin
Lower in Նատրիում ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Tootsie roll Pectin Opinion
Զուտ ածխաջրեր 87.63g 81.8g Tootsie roll
Սպիտակուցներ 1.59g 0.3g Tootsie roll
Ճարպեր 3.31g 0.3g Tootsie roll
Ածխաջրեր 87.73g 90.4g Pectin
Կալորիականություն 387kcal 325kcal Tootsie roll
Օսլա 15.3g Tootsie roll
Ֆրուկտոզա 0.4g Tootsie roll
Շաքար 56.32g Pectin
Բջջանյութ(Fiber) 0.1g 8.6g Pectin
Կալցիում 36mg 7mg Tootsie roll
Երկաթ 0.8mg 2.71mg Pectin
Մագնեզիում 22mg 1mg Tootsie roll
Ֆոսֆոր 57mg 2mg Tootsie roll
Կալիում 116mg 7mg Tootsie roll
Նատրիում 44mg 200mg Tootsie roll
Ցինկ 0.4mg 0.47mg Pectin
Պղինձ 0.13mg 0.42mg Pectin
Մանգան 0.047mg 0.07mg Pectin
Սելեն 2.2µg 0µg Tootsie roll
Վիտամին A 0IU 3IU Pectin
Վիտամին E 0.65mg Tootsie roll
Վիտամին B1 0.056mg 0.008mg Tootsie roll
Վիտամին B2 0.07mg 0.06mg Tootsie roll
Վիտամին B3 0.21mg 0.005mg Tootsie roll
Վիտամին B5 0.29mg 0.11mg Tootsie roll
Վիտամին B6 0.01mg 0.01mg
Folate, total 9µg 1µg Tootsie roll
Վիտամին K 9.6µg Tootsie roll
Տրիպտոֆան 0.19mg Tootsie roll
Տրեոնին 0.04mg Tootsie roll
Իզոլեյցին 0.06mg Tootsie roll
Լեյցին 0.11mg Tootsie roll
Լիզին 0.09mg Tootsie roll
Մեթիոնին 0.01mg Tootsie roll
Ֆենիլալանին 0.05mg Tootsie roll
Վալին 0.08mg Tootsie roll
Հիստիդին 0.03mg Tootsie roll
Խոլեստերին 2mg 0mg Pectin
Հագեցած ճարպ 0.967g 0.05g Pectin
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.929g 0.01g Tootsie roll
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.266g 0.09g Tootsie roll
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.016g Tootsie roll

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Tootsie roll Pectin
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
8%
Tootsie roll
2%
Pectin
Mineral Summary Score
17%
Tootsie roll
29%
Pectin

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Նատրիում (difference - 156mg)
Which food is richer in vitamins?
Tootsie roll
Tootsie roll is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Pectin
Pectin is lower in Շաքար (difference - 56.32g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Pectin
Pectin is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Pectin
Pectin is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.917g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Tootsie roll - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167971/nutrients
  2. Pectin - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168821/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: