Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Twix և Apple crisp սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Twix vs Apple crisp infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +202.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +237.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +275%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +138.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -43.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +488.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +177.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +110%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +22.9%
հավասար Երկաթ - 0.82
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 31% 20% 45% 17% 26% 29% 66% 36% 24%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 31% 6% 12% 7% 46% 5% 24% 17% 20%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +202.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +237.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +275%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +138.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -43.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +488.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +177.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +110%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +22.9%
հավասար Երկաթ - 0.82

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Twix
10
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +94.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +86.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +156.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +31.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +188%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +62.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +36.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +111.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +266.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +60%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 15% 0% 2% 39% 48% 21% 16% 6% 20% 42% 12% 14%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 9% 8% 0% 8% 21% 19% 16% 6% 10% 12% 0% 0% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +94.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +86.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +156.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +31.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +188%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +62.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +36.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +111.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +266.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +60%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +180.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +624.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +110.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +13.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1387.2%
5% 25% 65% 4%
Սպիտակուցներ: 4.91 գ
Ճարպեր: 24.85 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 4.23 գ
Այլ: 1.21 գ
2% 3% 31% 63%
Սպիտակուցներ: 1.75 գ
Ճարպեր: 3.43 գ
Ածխաջրեր: 30.84 գ
Ջուր: 62.91 գ
Այլ: 1.07 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +180.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +624.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +110.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +13.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1387.2%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +124%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +82.2%
84% 13% 3%
Հագեցած ճարպ: 18.96 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.988 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.628 գ
22% 42% 36%
Հագեցած ճարպ: 0.685 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.334 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.144 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +124%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +82.2%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Twix Apple crisp
Rich in minerals ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Twix Apple crisp Opinion
Զուտ ածխաջրեր 63.7g 29.44g Twix
Սպիտակուցներ 4.91g 1.75g Twix
Ճարպեր 24.85g 3.43g Twix
Ածխաջրեր 64.8g 30.84g Twix
Կալորիականություն 502kcal 161kcal Twix
Շաքար 48.25g 19.68g Apple crisp
Բջջանյութ(Fiber) 1.1g 1.4g Apple crisp
Կալցիում 106mg 35mg Twix
Երկաթ 0.81mg 0.82mg Apple crisp
Մագնեզիում 27mg 8mg Twix
Ֆոսֆոր 105mg 28mg Twix
Կալիում 186mg 78mg Twix
Նատրիում 198mg 351mg Twix
Ցինկ 1.06mg 0.18mg Twix
Պղինձ 0.197mg 0.071mg Twix
Մանգան 0.273mg 0.13mg Twix
Սելեն 4.3µg 3.5µg Twix
Վիտամին A 67IU 142IU Apple crisp
Վիտամին A, RAE 20µg 29µg Apple crisp
Վիտամին E 0.74mg 0.38mg Twix
Վիտամին C 0.6mg 2.2mg Apple crisp
Վիտամին B1 0.155mg 0.083mg Twix
Վիտամին B2 0.208mg 0.081mg Twix
Վիտամին B3 1.109mg 0.846mg Twix
Վիտամին B5 0.265mg 0.092mg Twix
Վիտամին B6 0.025mg 0.04mg Apple crisp
Folate, total 26µg 16µg Twix
Վիտամին B12 0.33µg 0µg Twix
Choline, total 20.9mg Twix
Վիտամին K 5.6µg 4.1µg Twix
Խոլեստերին 7mg 0mg Apple crisp
Տրանս ճարպ 0.342g Apple crisp
Հագեցած ճարպ 18.96g 0.685g Apple crisp
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.988g 1.334g Twix
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.628g 1.144g Apple crisp

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Twix Apple crisp
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
18%
Twix
9%
Apple crisp
Mineral Summary Score
32%
Twix
18%
Apple crisp

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Twix
Twix is relatively richer in minerals
Which food is lower in Նատրիում?
Twix
Twix is lower in Նատրիում (difference - 153mg)
Which food is richer in vitamins?
Twix
Twix is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Շաքար (difference - 28.57g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Խոլեստերին (difference - 7mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 18.275g)
Which food is lower in glycemic index?
Apple crisp
Apple crisp is lower in glycemic index (difference - 44)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Twix - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168768/nutrients
  2. Apple crisp - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169601/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: