Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Twix և Gelatin dessert սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Twix vs Gelatin dessert infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +3433.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +523.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1250%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2557.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -57.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +10500%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +66.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +2381.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +34.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +55.8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 31% 20% 45% 17% 26% 29% 66% 36% 24%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 5% 2% 61% 1% 61% 1% 40% 2% 37%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +3433.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +523.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1250%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2557.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -57.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +10500%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +66.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +2381.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +34.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +55.8%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Twix
12
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +5066.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +407.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +12222.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1792.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +2400%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +766.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +497.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 15% 0% 2% 39% 48% 21% 16% 6% 20% 42% 12% 14%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 1% 10% 1% 1% 1% 3% 0% 2% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +5066.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +407.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +12222.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1792.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +2400%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +766.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +497.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +323%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +72.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +58.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +39.7%
5% 25% 65% 4%
Սպիտակուցներ: 4.91 գ
Ճարպեր: 24.85 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 4.23 գ
Այլ: 1.21 գ
8% 91%
Սպիտակուցներ: 7.8 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 90.5 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.7 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +323%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +72.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +58.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +39.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Twix Gelatin dessert
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Twix Gelatin dessert Opinion
Զուտ ածխաջրեր 63.7g 90.5g Gelatin dessert
Սպիտակուցներ 4.91g 7.8g Gelatin dessert
Ճարպեր 24.85g 0g Twix
Ածխաջրեր 64.8g 90.5g Gelatin dessert
Կալորիականություն 502kcal 381kcal Twix
Շաքար 48.25g 86.04g Twix
Բջջանյութ(Fiber) 1.1g 0g Twix
Կալցիում 106mg 3mg Twix
Երկաթ 0.81mg 0.13mg Twix
Մագնեզիում 27mg 2mg Twix
Ֆոսֆոր 105mg 141mg Gelatin dessert
Կալիում 186mg 7mg Twix
Նատրիում 198mg 466mg Twix
Ցինկ 1.06mg 0.01mg Twix
Պղինձ 0.197mg 0.118mg Twix
Մանգան 0.273mg 0.011mg Twix
Սելեն 4.3µg 6.7µg Gelatin dessert
Վիտամին A 67IU 0IU Twix
Վիտամին A, RAE 20µg 0µg Twix
Վիտամին E 0.74mg 0mg Twix
Վիտամին C 0.6mg 0mg Twix
Վիտամին B1 0.155mg 0.003mg Twix
Վիտամին B2 0.208mg 0.041mg Twix
Վիտամին B3 1.109mg 0.009mg Twix
Վիտամին B5 0.265mg 0.014mg Twix
Վիտամին B6 0.025mg 0.001mg Twix
Folate, total 26µg 3µg Twix
Վիտամին B12 0.33µg 0µg Twix
Choline, total 20.9mg 3.5mg Twix
Վիտամին K 5.6µg 0µg Twix
Տրեոնին 0.151mg Gelatin dessert
Իզոլեյցին 0.118mg Gelatin dessert
Լեյցին 0.251mg Gelatin dessert
Լիզին 0.354mg Gelatin dessert
Մեթիոնին 0.062mg Gelatin dessert
Ֆենիլալանին 0.177mg Gelatin dessert
Վալին 0.213mg Gelatin dessert
Հիստիդին 0.068mg Gelatin dessert
Խոլեստերին 7mg 0mg Gelatin dessert
Տրանս ճարպ 0.342g Gelatin dessert
Հագեցած ճարպ 18.96g 0g Gelatin dessert
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.988g 0g Twix
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.628g 0g Twix

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Twix Gelatin dessert
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
18%
Twix
1%
Gelatin dessert
Mineral Summary Score
32%
Twix
21%
Gelatin dessert

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Twix
Twix is lower in Շաքար (difference - 37.79g)
Which food is lower in Նատրիում?
Twix
Twix is lower in Նատրիում (difference - 268mg)
Which food is lower in glycemic index?
Twix
Twix is lower in glycemic index (difference - 9)
Which food is richer in minerals?
Twix
Twix is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Twix
Twix is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Խոլեստերին?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Խոլեստերին (difference - 7mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 18.96g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Twix - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168768/nutrients
  2. Gelatin dessert - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168775/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: