Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Twix և Pectin սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Twix vs Pectin infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Twix
8
:
2
Pectin
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1414.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +2600%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +5150%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2557.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +125.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +290%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +234.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +113.2%
հավասար Նատրիում - 200
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 31% 20% 45% 17% 26% 29% 66% 36% 24%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 102% 1% 1% 1% 27% 13% 140% 10% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1414.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +2600%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +5150%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2557.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +125.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +290%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +234.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +113.2%
հավասար Նատրիում - 200

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Twix
13
:
0
Pectin
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +2133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1837.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +246.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +22080%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +140.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +150%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +2500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 15% 0% 2% 39% 48% 21% 16% 6% 20% 42% 12% 14%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 0% 0% 0% 2% 14% 1% 7% 3% 1% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +2133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1837.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +246.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +22080%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +140.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +150%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +2500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Twix
3
:
2
Pectin
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +1536.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +8183.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +303.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +39.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +105.7%
5% 25% 65% 4%
Սպիտակուցներ: 4.91 գ
Ճարպեր: 24.85 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 4.23 գ
Այլ: 1.21 գ
90% 9%
Սպիտակուցներ: 0.3 գ
Ճարպեր: 0.3 գ
Ածխաջրեր: 90.4 գ
Ջուր: 8.7 գ
Այլ: 0.3 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +1536.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +8183.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +303.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +39.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +105.7%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Twix
2
:
1
Pectin
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +29780%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +597.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.7%
84% 13% 3%
Հագեցած ճարպ: 18.96 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.988 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.628 գ
33% 7% 60%
Հագեցած ճարպ: 0.05 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.01 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.09 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +29780%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +597.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Twix Pectin
Rich in minerals ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Twix Pectin Opinion
Զուտ ածխաջրեր 63.7g 81.8g Pectin
Սպիտակուցներ 4.91g 0.3g Twix
Ճարպեր 24.85g 0.3g Twix
Ածխաջրեր 64.8g 90.4g Pectin
Կալորիականություն 502kcal 325kcal Twix
Շաքար 48.25g Pectin
Բջջանյութ(Fiber) 1.1g 8.6g Pectin
Կալցիում 106mg 7mg Twix
Երկաթ 0.81mg 2.71mg Pectin
Մագնեզիում 27mg 1mg Twix
Ֆոսֆոր 105mg 2mg Twix
Կալիում 186mg 7mg Twix
Նատրիում 198mg 200mg Twix
Ցինկ 1.06mg 0.47mg Twix
Պղինձ 0.197mg 0.42mg Pectin
Մանգան 0.273mg 0.07mg Twix
Սելեն 4.3µg 0µg Twix
Վիտամին A 67IU 3IU Twix
Վիտամին A, RAE 20µg 0µg Twix
Վիտամին E 0.74mg Twix
Վիտամին C 0.6mg 0mg Twix
Վիտամին B1 0.155mg 0.008mg Twix
Վիտամին B2 0.208mg 0.06mg Twix
Վիտամին B3 1.109mg 0.005mg Twix
Վիտամին B5 0.265mg 0.11mg Twix
Վիտամին B6 0.025mg 0.01mg Twix
Folate, total 26µg 1µg Twix
Վիտամին B12 0.33µg 0µg Twix
Choline, total 20.9mg Twix
Վիտամին K 5.6µg Twix
Խոլեստերին 7mg 0mg Pectin
Տրանս ճարպ 0.342g Pectin
Հագեցած ճարպ 18.96g 0.05g Pectin
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.988g 0.01g Twix
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.628g 0.09g Twix

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Twix Pectin
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
18%
Twix
2%
Pectin
Mineral Summary Score
32%
Twix
29%
Pectin

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Twix
Twix is relatively richer in minerals
Which food is lower in Նատրիում?
Twix
Twix is lower in Նատրիում (difference - 2mg)
Which food is richer in vitamins?
Twix
Twix is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Pectin
Pectin is lower in Շաքար (difference - 48.25g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Pectin
Pectin is lower in Խոլեստերին (difference - 7mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Pectin
Pectin is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 18.91g)
Which food is lower in glycemic index?
Pectin
Pectin is lower in glycemic index (difference - 44)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Twix - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168768/nutrients
  2. Pectin - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168821/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: