Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Twizzlers և Sorghum syrup սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Twizzlers vs Sorghum syrup infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1775%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1257.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2602.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -95.9%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 11% 0% 11% 4% 26% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 45% 143% 72% 24% 89% 2% 12% 44% 200% 10%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1775%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1257.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2602.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -95.9%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 25% 36% 2% 49% 155% 0% 0% 8% 0%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +51.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +247.8%
հավասար Ածխաջրեր - 74.9
2% 3% 79% 15%
Սպիտակուցներ: 2.3 գ
Ճարպեր: 2.64 գ
Ածխաջրեր: 79.37 գ
Ջուր: 15 գ
Այլ: 0.69 գ
75% 23% 2%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 74.9 գ
Ջուր: 22.7 գ
Այլ: 2.4 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +51.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +247.8%
հավասար Ածխաջրեր - 74.9

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Twizzlers Sorghum syrup
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Twizzlers Sorghum syrup Opinion
Զուտ ածխաջրեր 78.77g 74.9g Twizzlers
Սպիտակուցներ 2.3g 0g Twizzlers
Ճարպեր 2.64g 0g Twizzlers
Ածխաջրեր 79.37g 74.9g Twizzlers
Կալորիականություն 347kcal 290kcal Twizzlers
Շաքար 51.35g 74.9g Twizzlers
Բջջանյութ(Fiber) 0.6g 0g Twizzlers
Կալցիում 8mg 150mg Sorghum syrup
Երկաթ 0.28mg 3.8mg Sorghum syrup
Մագնեզիում 100mg Sorghum syrup
Ֆոսֆոր 24mg 56mg Sorghum syrup
Կալիում 37mg 1000mg Sorghum syrup
Նատրիում 195mg 8mg Sorghum syrup
Ցինկ 0.41mg Sorghum syrup
Պղինձ 0.13mg Sorghum syrup
Մանգան 1.53mg Sorghum syrup
Սելեն 1.7µg Sorghum syrup
Վիտամին B1 0.1mg Sorghum syrup
Վիտամին B2 0.155mg Sorghum syrup
Վիտամին B3 0.1mg Sorghum syrup
Վիտամին B5 0.804mg Sorghum syrup
Վիտամին B6 0.67mg Sorghum syrup
Choline, total 13.3mg Sorghum syrup
Հագեցած ճարպ 0.54g 0g Sorghum syrup
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.88g 0g Twizzlers
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.14g 0g Twizzlers

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Twizzlers Sorghum syrup
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
Twizzlers
21%
Sorghum syrup
Mineral Summary Score
5%
Twizzlers
64%
Sorghum syrup

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Twizzlers
Twizzlers is lower in Շաքար (difference - 23.55g)
Which food is lower in Նատրիում?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in Նատրիում (difference - 187mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.54g)
Which food is richer in minerals?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Twizzlers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167983/nutrients
  2. Sorghum syrup - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169662/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: