Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Twizzlers և Twix սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Twizzlers vs Twix infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
9
Twix
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1225%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +189.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +337.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +402.7%
հավասար Նատրիում - 198
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 11% 0% 11% 4% 26% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 31% 20% 45% 17% 26% 29% 66% 36% 24%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1225%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +189.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +337.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +402.7%
հավասար Նատրիում - 198

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
13
Twix
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 15% 0% 2% 39% 48% 21% 16% 6% 20% 42% 12% 14%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
:
3
Twix
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +22.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +254.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +113.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +841.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +75.4%
2% 3% 79% 15%
Սպիտակուցներ: 2.3 գ
Ճարպեր: 2.64 գ
Ածխաջրեր: 79.37 գ
Ջուր: 15 գ
Այլ: 0.69 գ
5% 25% 65% 4%
Սպիտակուցներ: 4.91 գ
Ճարպեր: 24.85 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 4.23 գ
Այլ: 1.21 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +22.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +254.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +113.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +841.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +75.4%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
:
2
Twix
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -97.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +58.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +348.6%
21% 73% 5%
Հագեցած ճարպ: 0.54 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.88 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.14 գ
84% 13% 3%
Հագեցած ճարպ: 18.96 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.988 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.628 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -97.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +58.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +348.6%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Twizzlers Twix
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Twizzlers Twix Opinion
Զուտ ածխաջրեր 78.77g 63.7g Twizzlers
Սպիտակուցներ 2.3g 4.91g Twix
Ճարպեր 2.64g 24.85g Twix
Ածխաջրեր 79.37g 64.8g Twizzlers
Կալորիականություն 347kcal 502kcal Twix
Շաքար 51.35g 48.25g Twix
Բջջանյութ(Fiber) 0.6g 1.1g Twix
Կալցիում 8mg 106mg Twix
Երկաթ 0.28mg 0.81mg Twix
Մագնեզիում 27mg Twix
Ֆոսֆոր 24mg 105mg Twix
Կալիում 37mg 186mg Twix
Նատրիում 195mg 198mg Twizzlers
Ցինկ 1.06mg Twix
Պղինձ 0.197mg Twix
Մանգան 0.273mg Twix
Սելեն 4.3µg Twix
Վիտամին A 0IU 67IU Twix
Վիտամին A, RAE 20µg Twix
Վիտամին E 0.74mg Twix
Վիտամին C 0mg 0.6mg Twix
Վիտամին B1 0.155mg Twix
Վիտամին B2 0.208mg Twix
Վիտամին B3 1.109mg Twix
Վիտամին B5 0.265mg Twix
Վիտամին B6 0.025mg Twix
Folate, total 26µg Twix
Վիտամին B12 0.33µg Twix
Choline, total 20.9mg Twix
Վիտամին K 5.6µg Twix
Խոլեստերին 0mg 7mg Twizzlers
Տրանս ճարպ 0.342g Twizzlers
Հագեցած ճարպ 0.54g 18.96g Twizzlers
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.88g 2.988g Twix
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.14g 0.628g Twix

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Twizzlers Twix
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
Twizzlers
18%
Twix
Mineral Summary Score
5%
Twizzlers
32%
Twix

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Twizzlers
Twizzlers is lower in Նատրիում (difference - 3mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Twizzlers
Twizzlers is lower in Խոլեստերին (difference - 7mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Twizzlers
Twizzlers is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 18.42g)
Which food is lower in glycemic index?
Twizzlers
Twizzlers is lower in glycemic index (difference - 44)
Which food is lower in Շաքար?
Twix
Twix is lower in Շաքար (difference - 3.1g)
Which food is richer in minerals?
Twix
Twix is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Twix
Twix is relatively richer in vitamins
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Twizzlers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167983/nutrients
  2. Twix - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168768/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: