Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Watercress և Barley flour սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Watercress vs Barley flour infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +275%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1240%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +357.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +393.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -90.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1718.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +345.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +323.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +4088.9%
հավասար Կալիում - 309
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 36% 8% 15% 26% 30% 6% 3% 26% 32% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 10% 101% 69% 127% 28% 1% 55% 115% 135% 206%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +275%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1240%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +357.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +393.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -90.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1718.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +345.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +323.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +4088.9%
հավասար Կալիում - 309

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +75.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +113.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +11263.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +311.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +3034.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +207%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +320%
հավասար Վիտամին B2 - 0.114
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 192% 20% 0% 144% 23% 28% 4% 19% 30% 7% 0% 5% 625%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 12% 0% 0% 93% 27% 118% 9% 92% 6% 0% 21% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +75.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +113.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +11263.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +311.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +3034.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +207%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +320%
հավասար Վիտամին B2 - 0.114

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +685.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +356.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1500%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +5676.7%
հավասար Այլ - 1.27
2% 95%
Սպիտակուցներ: 2.3 գ
Ճարպեր: 0.1 գ
Ածխաջրեր: 1.29 գ
Ջուր: 95.11 գ
Այլ: 1.2 գ
11% 75% 12%
Սպիտակուցներ: 10.5 գ
Ճարպեր: 1.6 գ
Ածխաջրեր: 74.52 գ
Ջուր: 12.11 գ
Այլ: 1.27 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +685.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +356.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1500%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +5676.7%
հավասար Այլ - 1.27

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -91.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +2462.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +2102.9%
39% 11% 50%
Հագեցած ճարպ: 0.027 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.008 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.035 գ
26% 16% 59%
Հագեցած ճարպ: 0.335 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.205 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.771 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -91.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +2462.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +2102.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Watercress Barley flour
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Watercress Barley flour Opinion
Զուտ ածխաջրեր 0.79g 64.42g Barley flour
Սպիտակուցներ 2.3g 10.5g Barley flour
Ճարպեր 0.1g 1.6g Barley flour
Ածխաջրեր 1.29g 74.52g Barley flour
Կալորիականություն 11kcal 345kcal Barley flour
Շաքար 0.2g 0.8g Watercress
Բջջանյութ(Fiber) 0.5g 10.1g Barley flour
Կալցիում 120mg 32mg Watercress
Երկաթ 0.2mg 2.68mg Barley flour
Մագնեզիում 21mg 96mg Barley flour
Ֆոսֆոր 60mg 296mg Barley flour
Կալիում 330mg 309mg Watercress
Նատրիում 41mg 4mg Barley flour
Ցինկ 0.11mg 2mg Barley flour
Պղինձ 0.077mg 0.343mg Barley flour
Մանգան 0.244mg 1.034mg Barley flour
Սելեն 0.9µg 37.7µg Barley flour
Վիտամին A 3191IU 0IU Watercress
Վիտամին A, RAE 160µg 0µg Watercress
Վիտամին E 1mg 0.57mg Watercress
Վիտամին C 43mg 0mg Watercress
Վիտամին B1 0.09mg 0.37mg Barley flour
Վիտամին B2 0.12mg 0.114mg Watercress
Վիտամին B3 0.2mg 6.269mg Barley flour
Վիտամին B5 0.31mg 0.145mg Watercress
Վիտամին B6 0.129mg 0.396mg Barley flour
Folate, total 9µg 8µg Watercress
Choline, total 9mg 37.8mg Barley flour
Վիտամին K 250µg 2.2µg Watercress
Տրիպտոֆան 0.03mg 0.175mg Barley flour
Տրեոնին 0.133mg 0.356mg Barley flour
Իզոլեյցին 0.093mg 0.383mg Barley flour
Լեյցին 0.166mg 0.713mg Barley flour
Լիզին 0.134mg 0.391mg Barley flour
Մեթիոնին 0.02mg 0.202mg Barley flour
Ֆենիլալանին 0.114mg 0.589mg Barley flour
Վալին 0.137mg 0.515mg Barley flour
Հիստիդին 0.04mg 0.236mg Barley flour
Հագեցած ճարպ 0.027g 0.335g Watercress
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.008g 0.205g Barley flour
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.035g 0.771g Barley flour

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Watercress Barley flour
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
84%
Watercress
29%
Barley flour
Mineral Summary Score
18%
Watercress
84%
Barley flour

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Watercress
Watercress is lower in Շաքար (difference - 0.6g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Watercress
Watercress is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.308g)
Which food is lower in glycemic index?
Watercress
Watercress is lower in glycemic index (difference - 38)
Which food is lower in Նատրիում?
Barley flour
Barley flour is lower in Նատրիում (difference - 37mg)
Which food is richer in minerals?
Barley flour
Barley flour is relatively richer in minerals
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Watercress - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170068/nutrients
  2. Barley flour - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169739/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: