Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Watercress և Lemongrass սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Summary of differences between Watercress and Lemongrass

  • Watercress has more Վիտամին C, while Lemongrass has more Մանգան, Երկաթ, Պղինձ, Ցինկ, Վիտամին A, RAE, Folate, total, Կալիում, Մագնեզիում, and Ֆոսֆոր.
  • Lemongrass covers your daily need of Մանգան 217% more than Watercress.
  • Watercress contains 17 times more Վիտամին C than Lemongrass. While Watercress contains 43mg of Վիտամին C, Lemongrass contains only 2.6mg.

These are the specific foods used in this comparison Watercress, raw and Lemon grass (citronella), raw.

Infographic

Watercress vs Lemongrass infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +84.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +3985%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +185.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +68.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +119.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -85.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1927.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +245.5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 36% 8% 15% 26% 30% 6% 3% 26%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 20% 307% 43% 44% 64% 1% 61% 89%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +84.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +3985%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +185.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +68.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +119.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -85.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1927.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +245.5%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +53083.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +1553.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +38.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +520%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +61.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +450.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +733.3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 192% 20% 0% 144% 23% 28% 4% 19% 30% 7% 0% 625%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 0% 0% 9% 17% 32% 21% 3% 19% 57% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +53083.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +1553.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +38.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +520%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +61.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +450.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +733.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Watercress Lemongrass
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in glycemic index ok
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Watercress Lemongrass Opinion
Զուտ ածխաջրեր 0.79g 25.31g Lemongrass
Սպիտակուցներ 2.3g 1.82g Watercress
Ճարպեր 0.1g 0.49g Lemongrass
Ածխաջրեր 1.29g 25.31g Lemongrass
Կալորիականություն 11kcal 99kcal Lemongrass
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար 0.2g g Lemongrass
Բջջանյութ(Fiber) 0.5g g Watercress
Կալցիում 120mg 65mg Watercress
Երկաթ 0.2mg 8.17mg Lemongrass
Մագնեզիում 21mg 60mg Lemongrass
Ֆոսֆոր 60mg 101mg Lemongrass
Կալիում 330mg 723mg Lemongrass
Նատրիում 41mg 6mg Lemongrass
Ցինկ 0.11mg 2.23mg Lemongrass
Պղինձ 0.077mg 0.266mg Lemongrass
Վիտամին A 3191IU 6IU Watercress
Վիտամին E 1mg mg Watercress
Վիտամին D 0IU 0IU
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին C 43mg 2.6mg Watercress
Վիտամին B1 0.09mg 0.065mg Watercress
Վիտամին B2 0.12mg 0.135mg Lemongrass
Վիտամին B3 0.2mg 1.101mg Lemongrass
Վիտամին B5 0.31mg 0.05mg Watercress
Վիտամին B6 0.129mg 0.08mg Watercress
Folate, total 9µg 75µg Lemongrass
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K 250µg µg Watercress
Տրիպտոֆան 0.03mg mg Watercress
Տրեոնին 0.133mg mg Watercress
Իզոլեյցին 0.093mg mg Watercress
Լեյցին 0.166mg mg Watercress
Լիզին 0.134mg mg Watercress
Մեթիոնին 0.02mg mg Watercress
Ֆենիլալանին 0.114mg mg Watercress
Վալին 0.137mg mg Watercress
Հիստիդին 0.04mg mg Watercress
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.027g 0.119g Watercress
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.008g 0.054g Lemongrass
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.035g 0.17g Lemongrass

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Watercress Lemongrass
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
91
Watercress
13
Lemongrass
Mineral Summary Score
18
Watercress
78
Lemongrass

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
14%
Watercress
11%
Lemongrass
Carbohydrates
1%
Watercress
25%
Lemongrass
Fats
0%
Watercress
2%
Lemongrass

Comparison summary

Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Watercress
Watercress is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.092g)
Which food is cheaper?
Watercress
Watercress is cheaper (difference - $1.5)
Which food is richer in vitamins?
Watercress
Watercress is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Lemongrass
Lemongrass is lower in Շաքար (difference - 0.2g)
Which food is lower in Նատրիում?
Lemongrass
Lemongrass is lower in Նատրիում (difference - 35mg)
Which food is lower in glycemic index?
Lemongrass
Lemongrass is lower in glycemic index (difference - 32)
Which food is richer in minerals?
Lemongrass
Lemongrass is relatively richer in minerals
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Watercress - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170068/nutrients
  2. Lemongrass - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168573/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: