Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Whatchamacallit և Almond joy սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Whatchamacallit vs Almond joy infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +84.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +23.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +19.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +12.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -52.5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 36% 43% 20% 60% 27% 39% 12% 40% 44% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 20% 48% 0% 48% 23% 19% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +84.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +23.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +19.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +12.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -52.5%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +219%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +28.6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 9% 26% 0% 3% 28% 49% 47% 16% 10% 14% 47% 14% 11%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +219%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +28.6%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +94.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +63.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +13.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +169.7%
հավասար Ածխաջրեր - 59.51
8% 24% 63% 3% 2%
Սպիտակուցներ: 8.04 գ
Ճարպեր: 23.68 գ
Ածխաջրեր: 63.23 գ
Ջուր: 3.04 գ
Այլ: 2.01 գ
4% 27% 60% 8%
Սպիտակուցներ: 4.13 գ
Ճարպեր: 26.93 գ
Ածխաջրեր: 59.51 գ
Ջուր: 8.2 գ
Այլ: 1.23 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +94.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +63.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +13.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +169.7%
հավասար Ածխաջրեր - 59.51

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +39.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +42.2%
հավասար Հագեցած ճարպ - 17.59
79% 17% 4%
Հագեցած ճարպ: 17.04 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 3.78 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.83 գ
73% 22% 5%
Հագեցած ճարպ: 17.59 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.26 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.18 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +39.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +42.2%
հավասար Հագեցած ճարպ - 17.59

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Whatchamacallit Almond joy
Rich in minerals ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Whatchamacallit Almond joy Opinion
Զուտ ածխաջրեր 61.33g 54.51g Whatchamacallit
Սպիտակուցներ 8.04g 4.13g Whatchamacallit
Ճարպեր 23.68g 26.93g Almond joy
Ածխաջրեր 63.23g 59.51g Whatchamacallit
Կալորիականություն 494kcal 479kcal Whatchamacallit
Շաքար 48.86g 48.34g Almond joy
Բջջանյութ(Fiber) 1.9g 5g Almond joy
Կալցիում 118mg 64mg Whatchamacallit
Երկաթ 1.13mg 1.27mg Almond joy
Մագնեզիում 28mg Whatchamacallit
Ֆոսֆոր 138mg 112mg Whatchamacallit
Կալիում 303mg 254mg Whatchamacallit
Նատրիում 299mg 142mg Almond joy
Ցինկ 0.43mg Whatchamacallit
Պղինձ 0.12mg Whatchamacallit
Մանգան 0.33mg Whatchamacallit
Սելեն 0.7µg Whatchamacallit
Վիտամին A 134IU 42IU Whatchamacallit
Վիտամին A, RAE 38µg Whatchamacallit
Վիտամին E 1.27mg Whatchamacallit
Վիտամին C 0.9mg 0.7mg Whatchamacallit
Վիտամին B1 0.11mg Whatchamacallit
Վիտամին B2 0.21mg Whatchamacallit
Վիտամին B3 2.47mg Whatchamacallit
Վիտամին B5 0.26mg Whatchamacallit
Վիտամին B6 0.04mg Whatchamacallit
Folate, total 18µg Whatchamacallit
Վիտամին B12 0.37µg Whatchamacallit
Choline, total 25mg Whatchamacallit
Վիտամին K 4.3µg Whatchamacallit
Խոլեստերին 12mg 4mg Almond joy
Տրանս ճարպ 0.12g Almond joy
Հագեցած ճարպ 17.04g 17.59g Whatchamacallit
Մոնոչհագեցած ճարպ 3.78g 5.26g Almond joy
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.83g 1.18g Almond joy

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Whatchamacallit Almond joy
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
21%
Whatchamacallit
0%
Almond joy
Mineral Summary Score
32%
Whatchamacallit
16%
Almond joy

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is relatively richer in minerals
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.55g)
Which food is richer in vitamins?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Almond joy
Almond joy is lower in Շաքար (difference - 0.52g)
Which food is lower in Նատրիում?
Almond joy
Almond joy is lower in Նատրիում (difference - 157mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Almond joy
Almond joy is lower in Խոլեստերին (difference - 8mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Whatchamacallit - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168770/nutrients
  2. Almond joy - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167562/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: