Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Whatchamacallit և Chunky bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Whatchamacallit vs Chunky bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +18%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +25.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -87.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 36% 43% 20% 60% 27% 39% 12% 40% 44% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 30% 34% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +18%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +25.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -87.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 9% 26% 0% 3% 28% 49% 47% 16% 10% 14% 47% 14% 11%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +16.1%
հավասար Սպիտակուցներ - 7.5
հավասար Ածխաջրեր - 60
հավասար Ջուր - 2.9
հավասար Այլ - 2.1
8% 24% 63% 3% 2%
Սպիտակուցներ: 8.04 գ
Ճարպեր: 23.68 գ
Ածխաջրեր: 63.23 գ
Ջուր: 3.04 գ
Այլ: 2.01 գ
8% 28% 60% 3% 2%
Սպիտակուցներ: 7.5 գ
Ճարպեր: 27.5 գ
Ածխաջրեր: 60 գ
Ջուր: 2.9 գ
Այլ: 2.1 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +16.1%
հավասար Սպիտակուցներ - 7.5
հավասար Ածխաջրեր - 60
հավասար Ջուր - 2.9
հավասար Այլ - 2.1

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -26.6%
79% 17% 4%
Հագեցած ճարպ: 17.04 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 3.78 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.83 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 12.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -26.6%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Whatchamacallit Chunky bar
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Whatchamacallit Chunky bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 61.33g 57.5g Whatchamacallit
Սպիտակուցներ 8.04g 7.5g Whatchamacallit
Ճարպեր 23.68g 27.5g Chunky bar
Ածխաջրեր 63.23g 60g Whatchamacallit
Կալորիականություն 494kcal 475kcal Whatchamacallit
Շաքար 48.86g 52.5g Whatchamacallit
Բջջանյութ(Fiber) 1.9g 2.5g Chunky bar
Կալցիում 118mg 100mg Whatchamacallit
Երկաթ 1.13mg 0.9mg Whatchamacallit
Մագնեզիում 28mg Whatchamacallit
Ֆոսֆոր 138mg Whatchamacallit
Կալիում 303mg Whatchamacallit
Նատրիում 299mg 38mg Chunky bar
Ցինկ 0.43mg Whatchamacallit
Պղինձ 0.12mg Whatchamacallit
Մանգան 0.33mg Whatchamacallit
Սելեն 0.7µg Whatchamacallit
Վիտամին A 134IU 0IU Whatchamacallit
Վիտամին A, RAE 38µg Whatchamacallit
Վիտամին E 1.27mg Whatchamacallit
Վիտամին C 0.9mg 0mg Whatchamacallit
Վիտամին B1 0.11mg Whatchamacallit
Վիտամին B2 0.21mg Whatchamacallit
Վիտամին B3 2.47mg Whatchamacallit
Վիտամին B5 0.26mg Whatchamacallit
Վիտամին B6 0.04mg Whatchamacallit
Folate, total 18µg Whatchamacallit
Վիտամին B12 0.37µg Whatchamacallit
Choline, total 25mg Whatchamacallit
Վիտամին K 4.3µg Whatchamacallit
Խոլեստերին 12mg 10mg Chunky bar
Տրանս ճարպ 0.12g 0.16g Whatchamacallit
Հագեցած ճարպ 17.04g 12.5g Chunky bar
Մոնոչհագեցած ճարպ 3.78g Whatchamacallit
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.83g Whatchamacallit

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Whatchamacallit Chunky bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
21%
Whatchamacallit
0%
Chunky bar
Mineral Summary Score
32%
Whatchamacallit
7%
Chunky bar

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is lower in Շաքար (difference - 3.64g)
Which food is richer in vitamins?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Chunky bar
Chunky bar is lower in Նատրիում (difference - 261mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Chunky bar
Chunky bar is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Chunky bar
Chunky bar is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 4.54g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Whatchamacallit - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168770/nutrients
  2. Chunky bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167586/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: