Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Whatchamacallit և Crunch bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Whatchamacallit vs Crunch bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +18%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +61.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -49.8%
հավասար Կալիում - 305
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 36% 43% 20% 60% 27% 39% 12% 40% 44% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 30% 27% 0% 0% 27% 20% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +18%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +61.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -49.8%
հավասար Կալիում - 305

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +25.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +80%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 9% 26% 0% 3% 28% 49% 47% 16% 10% 14% 47% 14% 11%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 7% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +25.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +80%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +60.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +367.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +48.9%
հավասար Ճարպեր - 26
հավասար Ածխաջրեր - 67
8% 24% 63% 3% 2%
Սպիտակուցներ: 8.04 գ
Ճարպեր: 23.68 գ
Ածխաջրեր: 63.23 գ
Ջուր: 3.04 գ
Այլ: 2.01 գ
5% 26% 67%
Սպիտակուցներ: 5 գ
Ճարպեր: 26 գ
Ածխաջրեր: 67 գ
Ջուր: 0.65 գ
Այլ: 1.35 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +60.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +367.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +48.9%
հավասար Ճարպեր - 26
հավասար Ածխաջրեր - 67

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
հավասար Հագեցած ճարպ - 16
79% 17% 4%
Հագեցած ճարպ: 17.04 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 3.78 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.83 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 16 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
հավասար Հագեցած ճարպ - 16

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Whatchamacallit Crunch bar
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Whatchamacallit Crunch bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 61.33g 65.1g Crunch bar
Սպիտակուցներ 8.04g 5g Whatchamacallit
Ճարպեր 23.68g 26g Crunch bar
Ածխաջրեր 63.23g 67g Crunch bar
Կալորիականություն 494kcal 500kcal Crunch bar
Շաքար 48.86g 55g Whatchamacallit
Բջջանյութ(Fiber) 1.9g 1.9g
Կալցիում 118mg 100mg Whatchamacallit
Երկաթ 1.13mg 0.7mg Whatchamacallit
Մագնեզիում 28mg Whatchamacallit
Ֆոսֆոր 138mg Whatchamacallit
Կալիում 303mg 305mg Crunch bar
Նատրիում 299mg 150mg Crunch bar
Ցինկ 0.43mg Whatchamacallit
Պղինձ 0.12mg Whatchamacallit
Մանգան 0.33mg Whatchamacallit
Սելեն 0.7µg Whatchamacallit
Վիտամին A 134IU 107IU Whatchamacallit
Վիտամին A, RAE 38µg Whatchamacallit
Վիտամին E 1.27mg Whatchamacallit
Վիտամին C 0.9mg 0.5mg Whatchamacallit
Վիտամին B1 0.11mg Whatchamacallit
Վիտամին B2 0.21mg Whatchamacallit
Վիտամին B3 2.47mg Whatchamacallit
Վիտամին B5 0.26mg Whatchamacallit
Վիտամին B6 0.04mg Whatchamacallit
Folate, total 18µg Whatchamacallit
Վիտամին B12 0.37µg Whatchamacallit
Choline, total 25mg Whatchamacallit
Վիտամին K 4.3µg Whatchamacallit
Խոլեստերին 12mg 13mg Whatchamacallit
Տրանս ճարպ 0.12g 0.137g Whatchamacallit
Հագեցած ճարպ 17.04g 16g Crunch bar
Մոնոչհագեցած ճարպ 3.78g Whatchamacallit
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.83g Whatchamacallit

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Whatchamacallit Crunch bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
21%
Whatchamacallit
1%
Crunch bar
Mineral Summary Score
32%
Whatchamacallit
10%
Crunch bar

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is lower in Շաքար (difference - 6.14g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is richer in minerals?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Crunch bar
Crunch bar is lower in Նատրիում (difference - 149mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Crunch bar
Crunch bar is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.04g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Whatchamacallit - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168770/nutrients
  2. Crunch bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168762/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: