Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Whatchamacallit և Gelatin dessert սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Whatchamacallit vs Gelatin dessert infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +3833.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +769.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1300%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +4228.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -35.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +4200%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +2900%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +857.1%
հավասար Ֆոսֆոր - 141
հավասար Պղինձ - 0.118
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 36% 43% 20% 60% 27% 39% 12% 40% 44% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 5% 2% 61% 1% 61% 1% 40% 2% 37%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +3833.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +769.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1300%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +4228.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -35.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +4200%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +2900%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +857.1%
հավասար Ֆոսֆոր - 141
հավասար Պղինձ - 0.118

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +3566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +412.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +27344.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1757.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +3900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +614.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 9% 26% 0% 3% 28% 49% 47% 16% 10% 14% 47% 14% 11%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 1% 10% 1% 1% 1% 3% 0% 2% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +3566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +412.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +27344.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1757.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +3900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +614.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +204%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +187.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +43.1%
հավասար Սպիտակուցներ - 7.8
8% 24% 63% 3% 2%
Սպիտակուցներ: 8.04 գ
Ճարպեր: 23.68 գ
Ածխաջրեր: 63.23 գ
Ջուր: 3.04 գ
Այլ: 2.01 գ
8% 91%
Սպիտակուցներ: 7.8 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 90.5 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.7 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +204%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +187.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +43.1%
հավասար Սպիտակուցներ - 7.8

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Whatchamacallit Gelatin dessert
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Whatchamacallit Gelatin dessert Opinion
Զուտ ածխաջրեր 61.33g 90.5g Gelatin dessert
Սպիտակուցներ 8.04g 7.8g Whatchamacallit
Ճարպեր 23.68g 0g Whatchamacallit
Ածխաջրեր 63.23g 90.5g Gelatin dessert
Կալորիականություն 494kcal 381kcal Whatchamacallit
Շաքար 48.86g 86.04g Whatchamacallit
Բջջանյութ(Fiber) 1.9g 0g Whatchamacallit
Կալցիում 118mg 3mg Whatchamacallit
Երկաթ 1.13mg 0.13mg Whatchamacallit
Մագնեզիում 28mg 2mg Whatchamacallit
Ֆոսֆոր 138mg 141mg Gelatin dessert
Կալիում 303mg 7mg Whatchamacallit
Նատրիում 299mg 466mg Whatchamacallit
Ցինկ 0.43mg 0.01mg Whatchamacallit
Պղինձ 0.12mg 0.118mg Whatchamacallit
Մանգան 0.33mg 0.011mg Whatchamacallit
Սելեն 0.7µg 6.7µg Gelatin dessert
Վիտամին A 134IU 0IU Whatchamacallit
Վիտամին A, RAE 38µg 0µg Whatchamacallit
Վիտամին E 1.27mg 0mg Whatchamacallit
Վիտամին C 0.9mg 0mg Whatchamacallit
Վիտամին B1 0.11mg 0.003mg Whatchamacallit
Վիտամին B2 0.21mg 0.041mg Whatchamacallit
Վիտամին B3 2.47mg 0.009mg Whatchamacallit
Վիտամին B5 0.26mg 0.014mg Whatchamacallit
Վիտամին B6 0.04mg 0.001mg Whatchamacallit
Folate, total 18µg 3µg Whatchamacallit
Վիտամին B12 0.37µg 0µg Whatchamacallit
Choline, total 25mg 3.5mg Whatchamacallit
Վիտամին K 4.3µg 0µg Whatchamacallit
Տրեոնին 0.151mg Gelatin dessert
Իզոլեյցին 0.118mg Gelatin dessert
Լեյցին 0.251mg Gelatin dessert
Լիզին 0.354mg Gelatin dessert
Մեթիոնին 0.062mg Gelatin dessert
Ֆենիլալանին 0.177mg Gelatin dessert
Վալին 0.213mg Gelatin dessert
Հիստիդին 0.068mg Gelatin dessert
Խոլեստերին 12mg 0mg Gelatin dessert
Տրանս ճարպ 0.12g Gelatin dessert
Հագեցած ճարպ 17.04g 0g Gelatin dessert
Մոնոչհագեցած ճարպ 3.78g 0g Whatchamacallit
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.83g 0g Whatchamacallit

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Whatchamacallit Gelatin dessert
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
21%
Whatchamacallit
1%
Gelatin dessert
Mineral Summary Score
32%
Whatchamacallit
21%
Gelatin dessert

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is lower in Շաքար (difference - 37.18g)
Which food is lower in Նատրիում?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is lower in Նատրիում (difference - 167mg)
Which food is lower in glycemic index?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is lower in glycemic index (difference - 53)
Which food is richer in minerals?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Խոլեստերին?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Խոլեստերին (difference - 12mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 17.04g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Whatchamacallit - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168770/nutrients
  2. Gelatin dessert - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168775/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: