Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Whatchamacallit և Reeses cups սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Whatchamacallit vs Reeses cups infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +51.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -16.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +121.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +13.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +197.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +100%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +100%
հավասար Երկաթ - 1.21
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 36% 43% 20% 60% 27% 39% 12% 40% 44% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 24% 46% 45% 69% 31% 47% 35% 80% 0% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +51.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -16.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +121.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +13.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +197.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +100%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +100%
հավասար Երկաթ - 1.21

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +139.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +746.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +90.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +42.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +115%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +45.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +81.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +138.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +150%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +177.8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 9% 26% 0% 3% 28% 49% 47% 16% 10% 14% 47% 11%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 4% 3% 0% 1% 40% 26% 85% 38% 24% 38% 33% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +139.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +746.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +90.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +42.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +115%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +45.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +81.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +138.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +150%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +177.8%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +14.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +111.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +27.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +28.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +20.9%
8% 24% 63% 3% 2%
Սպիտակուցներ: 8.04 գ
Ճարպեր: 23.68 գ
Ածխաջրեր: 63.23 գ
Ջուր: 3.04 գ
Այլ: 2.01 գ
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 10.24 գ
Ճարպեր: 30.53 գ
Ածխաջրեր: 55.36 գ
Ջուր: 1.44 գ
Այլ: 2.43 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +14.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +111.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +27.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +28.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +20.9%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -37%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +246.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +562.7%
79% 17% 4%
Հագեցած ճարպ: 17.04 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 3.78 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.83 գ
37% 45% 19%
Հագեցած ճարպ: 10.73 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 13.1 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 5.5 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -37%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +246.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +562.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Whatchamacallit Reeses cups
Lower in Նատրիում ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Whatchamacallit Reeses cups Opinion
Զուտ ածխաջրեր 61.33g 51.76g Whatchamacallit
Սպիտակուցներ 8.04g 10.24g Reeses cups
Ճարպեր 23.68g 30.53g Reeses cups
Ածխաջրեր 63.23g 55.36g Whatchamacallit
Կալորիականություն 494kcal 515kcal Reeses cups
Շաքար 48.86g 47.17g Reeses cups
Բջջանյութ(Fiber) 1.9g 3.6g Reeses cups
Կալցիում 118mg 78mg Whatchamacallit
Երկաթ 1.13mg 1.21mg Reeses cups
Մագնեզիում 28mg 62mg Reeses cups
Ֆոսֆոր 138mg 161mg Reeses cups
Կալիում 303mg 343mg Reeses cups
Նատրիում 299mg 357mg Whatchamacallit
Ցինկ 0.43mg 1.28mg Reeses cups
Պղինձ 0.12mg 0.24mg Reeses cups
Մանգան 0.33mg 0mg Whatchamacallit
Սելեն 0.7µg 1.4µg Reeses cups
Վիտամին A 134IU 56IU Whatchamacallit
Վիտամին A, RAE 38µg 17µg Whatchamacallit
Վիտամին E 1.27mg 0.15mg Whatchamacallit
Վիտամին C 0.9mg 0.3mg Whatchamacallit
Վիտամին B1 0.11mg 0.16mg Reeses cups
Վիտամին B2 0.21mg 0.11mg Whatchamacallit
Վիտամին B3 2.47mg 4.49mg Reeses cups
Վիտամին B5 0.26mg 0.62mg Reeses cups
Վիտամին B6 0.04mg 0.1mg Reeses cups
Folate, total 18µg 50µg Reeses cups
Վիտամին B12 0.37µg 0.26µg Whatchamacallit
Վիտամին K 4.3µg 2µg Whatchamacallit
Խոլեստերին 12mg 6mg Reeses cups
Տրանս ճարպ 0.12g 0g Reeses cups
Հագեցած ճարպ 17.04g 10.73g Reeses cups
Մոնոչհագեցած ճարպ 3.78g 13.1g Reeses cups
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.83g 5.5g Reeses cups

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Whatchamacallit Reeses cups
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
21%
Whatchamacallit
24%
Reeses cups
Mineral Summary Score
32%
Whatchamacallit
38%
Reeses cups

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is lower in Նատրիում (difference - 58mg)
Which food is lower in Շաքար?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Շաքար (difference - 1.69g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 6.31g)
Which food is richer in minerals?
Reeses cups
Reeses cups is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Whatchamacallit - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168770/nutrients
  2. Reeses cups - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168763/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: