Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Whatchamacallit և Starburst սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Whatchamacallit vs Starburst infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +11200%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +2700%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +2660%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +15050%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +900%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +2100%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +14.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 36% 43% 20% 60% 27% 39% 12% 40% 44% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 0% 1% 1% 3% 1% 1% 0% 4% 2% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +11200%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +2700%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +2660%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +15050%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +900%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +2100%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +14.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +13300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +284.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +10900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +10400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +49300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +642.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1700%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +104.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +6422.2%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 9% 26% 0% 3% 28% 49% 47% 16% 10% 14% 47% 14% 11%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 7% 0% 196% 1% 1% 1% 3% 0% 1% 0% 0% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +13300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +284.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +10900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +10400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +49300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +642.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1700%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +104.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +6422.2%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +1861%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +188.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +570%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +30.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +179.9%
8% 24% 63% 3% 2%
Սպիտակուցներ: 8.04 գ
Ճարպեր: 23.68 գ
Ածխաջրեր: 63.23 գ
Ջուր: 3.04 գ
Այլ: 2.01 գ
8% 83% 9%
Սպիտակուցներ: 0.41 գ
Ճարպեր: 8.21 գ
Ածխաջրեր: 82.57 գ
Ջուր: 8.51 գ
Այլ: 0.3 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +1861%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +188.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +570%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +30.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +179.9%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -54.4%
79% 17% 4%
Հագեցած ճարպ: 17.04 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 3.78 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.83 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 7.778 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -54.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Whatchamacallit Starburst
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Whatchamacallit Starburst Opinion
Զուտ ածխաջրեր 61.33g 82.57g Starburst
Սպիտակուցներ 8.04g 0.41g Whatchamacallit
Ճարպեր 23.68g 8.21g Whatchamacallit
Ածխաջրեր 63.23g 82.57g Starburst
Կալորիականություն 494kcal 408kcal Whatchamacallit
Շաքար 48.86g 58.12g Whatchamacallit
Բջջանյութ(Fiber) 1.9g 0g Whatchamacallit
Կալցիում 118mg 0mg Whatchamacallit
Երկաթ 1.13mg 0.01mg Whatchamacallit
Մագնեզիում 28mg 1mg Whatchamacallit
Ֆոսֆոր 138mg 5mg Whatchamacallit
Կալիում 303mg 2mg Whatchamacallit
Նատրիում 299mg 2mg Starburst
Ցինկ 0.43mg 0mg Whatchamacallit
Պղինձ 0.12mg 0.012mg Whatchamacallit
Մանգան 0.33mg 0.015mg Whatchamacallit
Սելեն 0.7µg 0.8µg Starburst
Վիտամին A 134IU 1IU Whatchamacallit
Վիտամին A, RAE 38µg 0µg Whatchamacallit
Վիտամին E 1.27mg 0.33mg Whatchamacallit
Վիտամին C 0.9mg 58.7mg Starburst
Վիտամին B1 0.11mg 0.001mg Whatchamacallit
Վիտամին B2 0.21mg 0.002mg Whatchamacallit
Վիտամին B3 2.47mg 0.005mg Whatchamacallit
Վիտամին B5 0.26mg 0.035mg Whatchamacallit
Վիտամին B6 0.04mg 0mg Whatchamacallit
Folate, total 18µg 1µg Whatchamacallit
Վիտամին B12 0.37µg 0µg Whatchamacallit
Choline, total 25mg 0mg Whatchamacallit
Վիտամին K 4.3µg 2.1µg Whatchamacallit
Խոլեստերին 12mg 0mg Starburst
Տրանս ճարպ 0.12g 0.141g Whatchamacallit
Հագեցած ճարպ 17.04g 7.778g Starburst
Մոնոչհագեցած ճարպ 3.78g 0g Whatchamacallit
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.83g 0g Whatchamacallit

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Whatchamacallit Starburst
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
21%
Whatchamacallit
16%
Starburst
Mineral Summary Score
32%
Whatchamacallit
1%
Starburst

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is lower in Շաքար (difference - 9.26g)
Which food is richer in vitamins?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Starburst
Starburst is lower in Նատրիում (difference - 297mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Starburst
Starburst is lower in Խոլեստերին (difference - 12mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Starburst
Starburst is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 9.262g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Whatchamacallit - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168770/nutrients
  2. Starburst - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169590/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: