Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Yautia և Taro սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Yautia vs Taro infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Yautia
4
:
5
Taro
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +78.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +117.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +49.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +377.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +37.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +64.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -47.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +105.9%
հավասար Կալիում - 591
հավասար Սելեն - 0.7
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 2.7% 37% 17% 22% 53% 2.7% 14% 86% 24% 3.8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 13% 21% 24% 36% 52% 1.4% 6.3% 57% 50% 3.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +78.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +117.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +49.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +377.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +37.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +64.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -47.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +105.9%
հավասար Կալիում - 591
հավասար Սելեն - 0.7

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Yautia
4
:
7
Taro
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +15.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +60%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +11.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +850%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +45%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +19.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +29.4%
հավասար Վիտամին B1 - 0.095
հավասար Վիտամին B3 - 0.6
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0.48% 0% 0% 17% 24% 9.2% 13% 13% 55% 13% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4.6% 48% 0% 15% 24% 5.8% 11% 18% 65% 17% 0% 9.4% 2.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +15.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +60%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +11.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +850%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +45%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +19.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +29.4%
հավասար Վիտամին B1 - 0.095
հավասար Վիտամին B3 - 0.6

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Yautia
3
:
2
Taro
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +100%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +20.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +12%
հավասար Սպիտակուցներ - 1.5
հավասար Ջուր - 70.64
24% 73%
Սպիտակուցներ: 1.46 գ
Ճարպեր: 0.4 գ
Ածխաջրեր: 23.63 գ
Ջուր: 73.06 գ
Այլ: 1.45 գ
26% 71%
Սպիտակուցներ: 1.5 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 26.46 գ
Ջուր: 70.64 գ
Այլ: 1.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +100%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +20.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +12%
հավասար Սպիտակուցներ - 1.5
հավասար Ջուր - 70.64

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Yautia
0
:
3
Taro
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -50%
100%
Հագեցած ճարպ: 0.082 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
29% 11% 59%
Հագեցած ճարպ: 0.041 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.016 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.083 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -50%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Yautia Taro
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Yautia Taro Opinion
Զուտ ածխաջրեր 22.13g 22.36g Taro
Սպիտակուցներ 1.46g 1.5g Taro
Ճարպեր 0.4g 0.2g Yautia
Ածխաջրեր 23.63g 26.46g Taro
Կալորիականություն 98kcal 112kcal Taro
Շաքար 0.4g Yautia
Բջջանյութ(Fiber) 1.5g 4.1g Taro
Կալցիում 9mg 43mg Taro
Երկաթ 0.98mg 0.55mg Yautia
Մագնեզիում 24mg 33mg Taro
Ֆոսֆոր 51mg 84mg Taro
Կալիում 598mg 591mg Yautia
Նատրիում 21mg 11mg Taro
Ցինկ 0.5mg 0.23mg Yautia
Պղինձ 0.257mg 0.172mg Yautia
Մանգան 0.186mg 0.383mg Taro
Սելեն 0.7µg 0.7µg
Վիտամին A 8IU 76IU Taro
Վիտամին A, RAE 0µg 4µg Taro
Վիտամին E 2.38mg Taro
Վիտամին C 5.2mg 4.5mg Yautia
Վիտամին B1 0.097mg 0.095mg Yautia
Վիտամին B2 0.04mg 0.025mg Yautia
Վիտամին B3 0.667mg 0.6mg Yautia
Վիտամին B5 0.209mg 0.303mg Taro
Վիտամին B6 0.237mg 0.283mg Taro
Folate, total 17µg 22µg Taro
Choline, total 17.3mg Taro
Վիտամին K 1µg Taro
Տրիպտոֆան 0.023mg Taro
Տրեոնին 0.069mg Taro
Իզոլեյցին 0.054mg Taro
Լեյցին 0.111mg Taro
Լիզին 0.067mg Taro
Մեթիոնին 0.02mg Taro
Ֆենիլալանին 0.082mg Taro
Վալին 0.082mg Taro
Հիստիդին 0.034mg Taro
Հագեցած ճարպ 0.082g 0.041g Taro
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.016g Taro
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.083g Taro

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Yautia Taro
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
Yautia
17%
Taro
Mineral Summary Score
26%
Yautia
26%
Taro

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Yautia
Yautia is lower in Շաքար (difference - 0.4g)
Which food is lower in Նատրիում?
Taro
Taro is lower in Նատրիում (difference - 10mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Taro
Taro is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.041g)
Which food is lower in glycemic index?
Taro
Taro is lower in glycemic index (difference - 6)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Yautia - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169401/nutrients
  2. Taro - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169308/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: