Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել York peppermint pattie և 3 musketeers սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

York peppermint pattie vs 3 musketeers infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +37.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -85.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +390.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +19.8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 4% 35% 0% 0% 10% 4% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 17% 26% 21% 30% 12% 26% 15% 52% 21% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +37.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -85.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +390.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +19.8%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +857.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 20% 0% 1% 9% 13% 5% 14% 4% 3% 20% 7% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +857.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +55.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +18.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +77.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +74.2%
հավասար Ածխաջրեր - 77.77
2% 7% 81% 9%
Սպիտակուցներ: 2.19 գ
Ճարպեր: 7.17 գ
Ածխաջրեր: 80.99 գ
Ջուր: 9.03 գ
Այլ: 0.62 գ
3% 13% 78% 6%
Սպիտակուցներ: 2.6 գ
Ճարպեր: 12.75 գ
Ածխաջրեր: 77.77 գ
Ջուր: 5.8 գ
Այլ: 1.08 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +55.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +18.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +77.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +74.2%
հավասար Ածխաջրեր - 77.77

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -49.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +478.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +187.3%
89% 8% 2%
Հագեցած ճարպ: 4.34 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.41 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.11 գ
76% 21% 3%
Հագեցած ճարպ: 8.646 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.373 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.316 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -49.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +478.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +187.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
York peppermint pattie 3 musketeers
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient York peppermint pattie 3 musketeers Opinion
Զուտ ածխաջրեր 78.99g 76.27g York peppermint pattie
Սպիտակուցներ 2.19g 2.6g 3 musketeers
Ճարպեր 7.17g 12.75g 3 musketeers
Ածխաջրեր 80.99g 77.77g York peppermint pattie
Կալորիականություն 384kcal 436kcal 3 musketeers
Շաքար 63.78g 66.89g York peppermint pattie
Բջջանյութ(Fiber) 2g 1.5g York peppermint pattie
Կալցիում 11mg 54mg 3 musketeers
Երկաթ 0.92mg 0.67mg York peppermint pattie
Մագնեզիում 29mg 3 musketeers
Ֆոսֆոր 0mg 69mg 3 musketeers
Կալիում 111mg 133mg 3 musketeers
Նատրիում 28mg 194mg York peppermint pattie
Ցինկ 0.55mg 3 musketeers
Պղինձ 0.155mg 3 musketeers
Մանգան 0.16mg 3 musketeers
Սելեն 1.9µg 3 musketeers
Վիտամին A 7IU 67IU 3 musketeers
Վիտամին A, RAE 20µg 3 musketeers
Վիտամին E 0.98mg 3 musketeers
Վիտամին C 0mg 0.2mg 3 musketeers
Վիտամին B1 0.034mg 3 musketeers
Վիտամին B2 0.056mg 3 musketeers
Վիտամին B3 0.23mg 3 musketeers
Վիտամին B5 0.231mg 3 musketeers
Վիտամին B6 0.015mg 3 musketeers
Folate, total 4µg 3 musketeers
Վիտամին B12 0.16µg 3 musketeers
Choline, total 12.2mg 3 musketeers
Վիտամին K 2.9µg 3 musketeers
Խոլեստերին 1mg 5mg York peppermint pattie
Տրանս ճարպ 0.129g York peppermint pattie
Հագեցած ճարպ 4.34g 8.646g York peppermint pattie
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.41g 2.373g 3 musketeers
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.11g 0.316g 3 musketeers

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
York peppermint pattie 3 musketeers
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
York peppermint pattie
8%
3 musketeers
Mineral Summary Score
5%
York peppermint pattie
23%
3 musketeers

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
York peppermint pattie
York peppermint pattie is lower in Շաքար (difference - 3.11g)
Which food is lower in Նատրիում?
York peppermint pattie
York peppermint pattie is lower in Նատրիում (difference - 166mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
York peppermint pattie
York peppermint pattie is lower in Խոլեստերին (difference - 4mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
York peppermint pattie
York peppermint pattie is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 4.306g)
Which food is richer in minerals?
3 musketeers
3 musketeers is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
3 musketeers
3 musketeers is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. York peppermint pattie - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167982/nutrients
  2. 3 musketeers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168767/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: