Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել York peppermint pattie և Reese's fast break սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

York peppermint pattie vs Reese's fast break infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -91.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +454.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +155.9%
հավասար Երկաթ - 0.96
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 4% 35% 0% 0% 10% 4% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 19% 36% 35% 56% 26% 44% 26% 60% 0% 0%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -91.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +454.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +155.9%
հավասար Երկաթ - 0.96

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +471.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3% 0% 0% 2% 33% 24% 67% 26% 17% 30% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +471.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +31.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +120.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +295.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +226.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +258.1%
2% 7% 81% 9%
Սպիտակուցներ: 2.19 գ
Ճարպեր: 7.17 գ
Ածխաջրեր: 80.99 գ
Ջուր: 9.03 գ
Այլ: 0.62 գ
9% 23% 62% 4% 2%
Սպիտակուցներ: 8.66 գ
Ճարպեր: 23.42 գ
Ածխաջրեր: 61.6 գ
Ջուր: 4.1 գ
Այլ: 2.22 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +31.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +120.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +295.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +226.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +258.1%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -47.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +2080.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +3836.4%
89% 8% 2%
Հագեցած ճարպ: 4.34 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.41 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.11 գ
38% 42% 20%
Հագեցած ճարպ: 8.23 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.94 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.33 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -47.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +2080.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +3836.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
York peppermint pattie Reese's fast break
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient York peppermint pattie Reese's fast break Opinion
Զուտ ածխաջրեր 78.99g 58.7g York peppermint pattie
Սպիտակուցներ 2.19g 8.66g Reese's fast break
Ճարպեր 7.17g 23.42g Reese's fast break
Ածխաջրեր 80.99g 61.6g York peppermint pattie
Կալորիականություն 384kcal 474kcal Reese's fast break
Շաքար 63.78g 53.08g Reese's fast break
Բջջանյութ(Fiber) 2g 2.9g Reese's fast break
Կալցիում 11mg 61mg Reese's fast break
Երկաթ 0.92mg 0.96mg Reese's fast break
Մագնեզիում 48mg Reese's fast break
Ֆոսֆոր 0mg 130mg Reese's fast break
Կալիում 111mg 284mg Reese's fast break
Նատրիում 28mg 330mg York peppermint pattie
Ցինկ 0.94mg Reese's fast break
Պղինձ 0.18mg Reese's fast break
Վիտամին A 7IU 40IU Reese's fast break
Վիտամին C 0mg 0.4mg Reese's fast break
Վիտամին B1 0.13mg Reese's fast break
Վիտամին B2 0.1mg Reese's fast break
Վիտամին B3 3.57mg Reese's fast break
Վիտամին B5 0.42mg Reese's fast break
Վիտամին B6 0.07mg Reese's fast break
Folate, total 39µg Reese's fast break
Խոլեստերին 1mg 4mg York peppermint pattie
Հագեցած ճարպ 4.34g 8.23g York peppermint pattie
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.41g 8.94g Reese's fast break
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.11g 4.33g Reese's fast break

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
York peppermint pattie Reese's fast break
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
York peppermint pattie
15%
Reese's fast break
Mineral Summary Score
5%
York peppermint pattie
30%
Reese's fast break

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
York peppermint pattie
York peppermint pattie is lower in Նատրիում (difference - 302mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
York peppermint pattie
York peppermint pattie is lower in Խոլեստերին (difference - 3mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
York peppermint pattie
York peppermint pattie is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 3.89g)
Which food is lower in Շաքար?
Reese's fast break
Reese's fast break is lower in Շաքար (difference - 10.7g)
Which food is richer in minerals?
Reese's fast break
Reese's fast break is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Reese's fast break
Reese's fast break is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. York peppermint pattie - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167982/nutrients
  2. Reese's fast break - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169630/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: