Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Բրինձ vs Շագանակագույն բրինձ - Health impact and Nutrition Comparison

Համեմատել
Article author photo  by | Last updated on Հունվարի 01, 1970
Education:
Բրինձ
vs
Շագանակագույն բրինձ

Infographic

Բրինձ vs Շագանակագույն բրինձ infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +114.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -75%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +225%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +139.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +145.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +44.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +53.6%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 3% 45% 9% 19% 4% 1% 14% 24%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 1% 22% 28% 45% 8% 1% 20% 36%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +114.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -75%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +225%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +139.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +145.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +44.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +53.6%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +544.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +325%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +430.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +73.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +32.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
հավասար Վիտամին B1 - 0.178
հավասար Վիտամին B5 - 0.38
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 1% 0% 0% 41% 3% 28% 24% 22% 44% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 4% 0% 0% 45% 16% 49% 23% 29% 7% 0% 1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +544.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +325%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +430.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +73.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +32.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
հավասար Վիտամին B1 - 0.178
հավասար Վիտամին B5 - 0.38

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Բրինձ Շագանակագույն բրինձ
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in glycemic index ok
Lower in price ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Բրինձ Շագանակագույն բրինձ Opinion
Զուտ ածխաջրեր 27.77g 23.98g Բրինձ
Սպիտակուցներ 2.69g 2.74g Շագանակագույն բրինձ
Ճարպեր 0.28g 0.97g Շագանակագույն բրինձ
Ածխաջրեր 28.17g 25.58g Բրինձ
Կալորիականություն 130kcal 123kcal Բրինձ
Օսլա g 24.79g Շագանակագույն բրինձ
Ֆրուկտոզա g 0g Շագանակագույն բրինձ
Շաքար 0.05g 0.24g Բրինձ
Բջջանյութ(Fiber) 0.4g 1.6g Շագանակագույն բրինձ
Կալցիում 10mg 3mg Բրինձ
Երկաթ 1.2mg 0.56mg Բրինձ
Մագնեզիում 12mg 39mg Շագանակագույն բրինձ
Ֆոսֆոր 43mg 103mg Շագանակագույն բրինձ
Կալիում 35mg 86mg Շագանակագույն բրինձ
Նատրիում 1mg 4mg Բրինձ
Ցինկ 0.49mg 0.71mg Շագանակագույն բրինձ
Պղինձ 0.069mg 0.106mg Շագանակագույն բրինձ
Վիտամին A 0IU 0IU
Վիտամին E 0.04mg 0.17mg Շագանակագույն բրինձ
Վիտամին D 0IU 0IU
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին C 0mg 0mg
Վիտամին B1 0.163mg 0.178mg Շագանակագույն բրինձ
Վիտամին B2 0.013mg 0.069mg Շագանակագույն բրինձ
Վիտամին B3 1.476mg 2.561mg Շագանակագույն բրինձ
Վիտամին B5 0.39mg 0.38mg Բրինձ
Վիտամին B6 0.093mg 0.123mg Շագանակագույն բրինձ
Folate, total 58µg 9µg Բրինձ
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K 0µg 0.2µg Շագանակագույն բրինձ
Տրիպտոֆան 0.031mg 0.033mg Շագանակագույն բրինձ
Տրեոնին 0.096mg 0.095mg Բրինձ
Իզոլեյցին 0.116mg 0.109mg Բրինձ
Լեյցին 0.222mg 0.214mg Բրինձ
Լիզին 0.097mg 0.099mg Շագանակագույն բրինձ
Մեթիոնին 0.063mg 0.058mg Բրինձ
Ֆենիլալանին 0.144mg 0.133mg Բրինձ
Վալին 0.164mg 0.151mg Բրինձ
Հիստիդին 0.063mg 0.066mg Շագանակագույն բրինձ
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ g 0g Բրինձ
Հագեցած ճարպ 0.077g 0.26g Բրինձ
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.088g 0.369g Շագանակագույն բրինձ
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.076g 0.366g Շագանակագույն բրինձ

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Բրինձ Շագանակագույն բրինձ
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
13
Բրինձ
14
Շագանակագույն բրինձ
Mineral Summary Score
14
Բրինձ
20
Շագանակագույն բրինձ

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
16%
Բրինձ
16%
Շագանակագույն բրինձ
Carbohydrates
28%
Բրինձ
26%
Շագանակագույն բրինձ
Fats
1%
Բրինձ
4%
Շագանակագույն բրինձ

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Շագանակագույն բրինձ
Շագանակագույն բրինձ is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Շագանակագույն բրինձ
Շագանակագույն բրինձ is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Բրինձ
Բրինձ is lower in Շաքար (difference - 0.19g)
Which food is lower in Նատրիում?
Բրինձ
Բրինձ is lower in Նատրիում (difference - 3mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Բրինձ
Բրինձ is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.183g)
Which food is lower in glycemic index?
Բրինձ
Բրինձ is lower in glycemic index (difference - 6)
Which food is cheaper?
Բրինձ
Բրինձ is cheaper (difference - $1)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Բրինձ - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168878/nutrients
  2. Շագանակագույն բրինձ - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169704/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: