Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Մաղադանոս և Անանուխ սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Differences between Մաղադանոս and Անանուխ

  • Մաղադանոս has more Վիտամին C, Վիտամին A, RAE, Երկաթ, Folate, and total, while Անանուխ has more Մանգան, Պղինձ, Բջջանյութ(Fiber), Վիտամին B2, Կալցիում, and Մագնեզիում.
  • Մաղադանոս's daily need coverage for Վիտամին C is 112% higher.
  • Անանուխ contains 2 times less Վիտամին A, RAE than Մաղադանոս. Մաղադանոս contains 421µg of Վիտամին A, RAE, while Անանուխ contains 212µg.

The food types used in this comparison are Parsley, fresh and Peppermint, fresh.

Infographic

Մաղադանոս vs Անանուխ infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +22%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +76.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +60%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +25.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -44.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +120.8%
հավասար Կալիում - 569
հավասար Ցինկ - 1.11
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 42% 233% 36% 25% 49% 8% 30% 50%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 73% 191% 58% 32% 51% 5% 31% 110%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +22%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +76.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +60%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +25.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -44.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +120.8%
հավասար Կալիում - 569
հավասար Ցինկ - 1.11

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +98.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +318.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +18.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +171.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +29.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +43.3%
հավասար Վիտամին B1 - 0.082
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 506% 15% 0% 444% 22% 23% 25% 24% 21% 114% 0% 4100%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 255% 0% 0% 106% 21% 62% 32% 21% 30% 86% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +98.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +318.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +18.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +171.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +29.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +43.3%
հավասար Վիտամին B1 - 0.082

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Մաղադանոս Անանուխ
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in glycemic index ok
Lower in price ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Մաղադանոս Անանուխ Opinion
Զուտ ածխաջրեր 3.03g 6.89g Անանուխ
Սպիտակուցներ 2.97g 3.75g Անանուխ
Ճարպեր 0.79g 0.94g Անանուխ
Ածխաջրեր 6.33g 14.89g Անանուխ
Կալորիականություն 36kcal 70kcal Անանուխ
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար 0.85g g Անանուխ
Բջջանյութ(Fiber) 3.3g 8g Անանուխ
Կալցիում 138mg 243mg Անանուխ
Երկաթ 6.2mg 5.08mg Մաղադանոս
Մագնեզիում 50mg 80mg Անանուխ
Ֆոսֆոր 58mg 73mg Անանուխ
Կալիում 554mg 569mg Անանուխ
Նատրիում 56mg 31mg Անանուխ
Ցինկ 1.07mg 1.11mg Անանուխ
Պղինձ 0.149mg 0.329mg Անանուխ
Վիտամին A 8424IU 4248IU Մաղադանոս
Վիտամին E 0.75mg mg Մաղադանոս
Վիտամին D 0IU 0IU
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին C 133mg 31.8mg Մաղադանոս
Վիտամին B1 0.086mg 0.082mg Մաղադանոս
Վիտամին B2 0.098mg 0.266mg Անանուխ
Վիտամին B3 1.313mg 1.706mg Անանուխ
Վիտամին B5 0.4mg 0.338mg Մաղադանոս
Վիտամին B6 0.09mg 0.129mg Անանուխ
Folate, total 152µg 114µg Մաղադանոս
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K 1640µg µg Մաղադանոս
Տրիպտոֆան 0.045mg 0.058mg Անանուխ
Տրեոնին 0.122mg 0.154mg Անանուխ
Իզոլեյցին 0.118mg 0.154mg Անանուխ
Լեյցին 0.204mg 0.281mg Անանուխ
Լիզին 0.181mg 0.161mg Մաղադանոս
Մեթիոնին 0.042mg 0.053mg Անանուխ
Ֆենիլալանին 0.145mg 0.191mg Անանուխ
Վալին 0.172mg 0.187mg Անանուխ
Հիստիդին 0.061mg 0.075mg Անանուխ
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.132g 0.246g Մաղադանոս
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.295g 0.033g Մաղադանոս
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.124g 0.508g Անանուխ

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Մաղադանոս Անանուխ
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
441
Մաղադանոս
51
Անանուխ
Mineral Summary Score
59
Մաղադանոս
68
Անանուխ

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
18%
Մաղադանոս
23%
Անանուխ
Carbohydrates
6%
Մաղադանոս
15%
Անանուխ
Fats
4%
Մաղադանոս
4%
Անանուխ

Comparison summary

Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Մաղադանոս
Մաղադանոս is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.114g)
Which food is lower in glycemic index?
Մաղադանոս
Մաղադանոս is lower in glycemic index (difference - 38)
Which food is cheaper?
Մաղադանոս
Մաղադանոս is cheaper (difference - $2.9)
Which food is richer in vitamins?
Մաղադանոս
Մաղադանոս is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Անանուխ
Անանուխ is lower in Շաքար (difference - 0.85g)
Which food is lower in Նատրիում?
Անանուխ
Անանուխ is lower in Նատրիում (difference - 25mg)
Which food is richer in minerals?
Անանուխ
Անանուխ is relatively richer in minerals
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Մաղադանոս - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170416/nutrients
  2. Անանուխ - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/173474/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: