Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել 100 grand bar և Gelatin dessert սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

100 grand bar vs Gelatin dessert infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2433.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +161.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1150%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2228.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -56.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +9800%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +56.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1463.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +64%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +168%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 23% 13% 18% 37% 15% 27% 27% 62% 23% 14%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 5% 2% 61% 1% 61% 1% 40% 2% 37%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2433.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +161.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1150%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2228.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -56.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +9800%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +56.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1463.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +64%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +168%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1833.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +190.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1500%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 8% 9% 0% 3% 15% 28% 4% 11% 4% 4% 37% 16%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 1% 10% 1% 1% 1% 3% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1833.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +190.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1500%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +510%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +57.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +212%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +27.5%
3% 19% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 2.5 գ
Ճարպեր: 19.33 գ
Ածխաջրեր: 70.97 գ
Ջուր: 6.1 գ
Այլ: 1.1 գ
8% 91%
Սպիտակուցներ: 7.8 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 90.5 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.7 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +510%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +57.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +212%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +27.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
100 grand bar Gelatin dessert
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient 100 grand bar Gelatin dessert Opinion
Զուտ ածխաջրեր 69.97g 90.5g Gelatin dessert
Սպիտակուցներ 2.5g 7.8g Gelatin dessert
Ճարպեր 19.33g 0g 100 grand bar
Ածխաջրեր 70.97g 90.5g Gelatin dessert
Կալորիականություն 468kcal 381kcal 100 grand bar
Շաքար 51.9g 86.04g 100 grand bar
Բջջանյութ(Fiber) 1g 0g 100 grand bar
Կալցիում 76mg 3mg 100 grand bar
Երկաթ 0.34mg 0.13mg 100 grand bar
Մագնեզիում 25mg 2mg 100 grand bar
Ֆոսֆոր 86mg 141mg Gelatin dessert
Կալիում 163mg 7mg 100 grand bar
Նատրիում 203mg 466mg 100 grand bar
Ցինկ 0.99mg 0.01mg 100 grand bar
Պղինձ 0.185mg 0.118mg 100 grand bar
Մանգան 0.172mg 0.011mg 100 grand bar
Սելեն 2.5µg 6.7µg Gelatin dessert
Վիտամին A 127IU 0IU 100 grand bar
Վիտամին A, RAE 38µg 0µg 100 grand bar
Վիտամին E 0.42mg 0mg 100 grand bar
Վիտամին C 0.7mg 0mg 100 grand bar
Վիտամին B1 0.058mg 0.003mg 100 grand bar
Վիտամին B2 0.119mg 0.041mg 100 grand bar
Վիտամին B3 0.198mg 0.009mg 100 grand bar
Վիտամին B5 0.182mg 0.014mg 100 grand bar
Վիտամին B6 0.016mg 0.001mg 100 grand bar
Folate, total 5µg 3µg 100 grand bar
Վիտամին B12 0.29µg 0µg 100 grand bar
Վիտամին K 6.2µg 0µg 100 grand bar
Տրեոնին 0.151mg Gelatin dessert
Իզոլեյցին 0.118mg Gelatin dessert
Լեյցին 0.251mg Gelatin dessert
Լիզին 0.354mg Gelatin dessert
Մեթիոնին 0.062mg Gelatin dessert
Ֆենիլալանին 0.177mg Gelatin dessert
Վալին 0.213mg Gelatin dessert
Հիստիդին 0.068mg Gelatin dessert
Խոլեստերին 12mg 0mg Gelatin dessert
Հագեցած ճարպ 11.9g 0g Gelatin dessert
Մոնոչհագեցած ճարպ 6.039g 0g 100 grand bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.388g 0g 100 grand bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
100 grand bar Gelatin dessert
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
100 grand bar
1%
Gelatin dessert
Mineral Summary Score
26%
100 grand bar
21%
Gelatin dessert

Comparison summary

Which food is lower in Խոլեստերին?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Խոլեստերին (difference - 12mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 11.9g)
Which food is lower in Շաքար?
100 grand bar
100 grand bar is lower in Շաքար (difference - 34.14g)
Which food is lower in Նատրիում?
100 grand bar
100 grand bar is lower in Նատրիում (difference - 263mg)
Which food is lower in glycemic index?
100 grand bar
100 grand bar is lower in glycemic index (difference - 53)
Which food is richer in minerals?
100 grand bar
100 grand bar is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
100 grand bar
100 grand bar is relatively richer in vitamins
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. 100 grand bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168761/nutrients
  2. Gelatin dessert - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168775/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: