Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել 100 grand bar և Pectin սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

100 grand bar vs Pectin infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +985.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +2400%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +4200%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2228.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +110.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +145.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +697.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +127%
հավասար Նատրիում - 200
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 23% 13% 18% 37% 15% 27% 27% 62% 23% 14%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 102% 1% 1% 1% 27% 13% 140% 10% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +985.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +2400%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +4200%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2228.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +110.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +145.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +697.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +127%
հավասար Նատրիում - 200

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
0
Pectin
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +4133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +625%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +98.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +3860%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +65.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +60%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 8% 9% 0% 3% 15% 28% 4% 11% 4% 4% 37% 16%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 0% 0% 0% 2% 14% 1% 7% 3% 1% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +4133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +625%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +98.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +3860%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +65.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +60%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +733.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +6343.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +266.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +27.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +42.6%
3% 19% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 2.5 գ
Ճարպեր: 19.33 գ
Ածխաջրեր: 70.97 գ
Ջուր: 6.1 գ
Այլ: 1.1 գ
90% 9%
Սպիտակուցներ: 0.3 գ
Ճարպեր: 0.3 գ
Ածխաջրեր: 90.4 գ
Ջուր: 8.7 գ
Այլ: 0.3 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +733.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +6343.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +266.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +27.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +42.6%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +60290%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1442.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.6%
62% 31% 7%
Հագեցած ճարպ: 11.9 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 6.039 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.388 գ
33% 7% 60%
Հագեցած ճարպ: 0.05 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.01 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.09 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +60290%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1442.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.6%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
100 grand bar Pectin
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient 100 grand bar Pectin Opinion
Զուտ ածխաջրեր 69.97g 81.8g Pectin
Սպիտակուցներ 2.5g 0.3g 100 grand bar
Ճարպեր 19.33g 0.3g 100 grand bar
Ածխաջրեր 70.97g 90.4g Pectin
Կալորիականություն 468kcal 325kcal 100 grand bar
Շաքար 51.9g Pectin
Բջջանյութ(Fiber) 1g 8.6g Pectin
Կալցիում 76mg 7mg 100 grand bar
Երկաթ 0.34mg 2.71mg Pectin
Մագնեզիում 25mg 1mg 100 grand bar
Ֆոսֆոր 86mg 2mg 100 grand bar
Կալիում 163mg 7mg 100 grand bar
Նատրիում 203mg 200mg Pectin
Ցինկ 0.99mg 0.47mg 100 grand bar
Պղինձ 0.185mg 0.42mg Pectin
Մանգան 0.172mg 0.07mg 100 grand bar
Սելեն 2.5µg 0µg 100 grand bar
Վիտամին A 127IU 3IU 100 grand bar
Վիտամին A, RAE 38µg 0µg 100 grand bar
Վիտամին E 0.42mg 100 grand bar
Վիտամին C 0.7mg 0mg 100 grand bar
Վիտամին B1 0.058mg 0.008mg 100 grand bar
Վիտամին B2 0.119mg 0.06mg 100 grand bar
Վիտամին B3 0.198mg 0.005mg 100 grand bar
Վիտամին B5 0.182mg 0.11mg 100 grand bar
Վիտամին B6 0.016mg 0.01mg 100 grand bar
Folate, total 5µg 1µg 100 grand bar
Վիտամին B12 0.29µg 0µg 100 grand bar
Վիտամին K 6.2µg 100 grand bar
Խոլեստերին 12mg 0mg Pectin
Հագեցած ճարպ 11.9g 0.05g Pectin
Մոնոչհագեցած ճարպ 6.039g 0.01g 100 grand bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.388g 0.09g 100 grand bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
100 grand bar Pectin
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
100 grand bar
2%
Pectin
Mineral Summary Score
26%
100 grand bar
29%
Pectin

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Pectin
Pectin is lower in Շաքար (difference - 51.9g)
Which food is lower in Նատրիում?
Pectin
Pectin is lower in Նատրիում (difference - 3mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Pectin
Pectin is lower in Խոլեստերին (difference - 12mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Pectin
Pectin is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 11.85g)
Which food is richer in minerals?
100 grand bar
100 grand bar is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
100 grand bar
100 grand bar is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. 100 grand bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168761/nutrients
  2. Pectin - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168821/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: