Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել 3 musketeers և Apricot jam սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

3 musketeers vs Apricot jam infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +170%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +36.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +625%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +2200%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +72.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +816.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +55%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +300%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -79.4%
հավասար Սելեն - 2
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 17% 26% 21% 30% 12% 26% 15% 52% 21% 11%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 19% 3% 2% 7% 6% 2% 34% 6% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +170%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +36.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +625%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +2200%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +72.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +816.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +55%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +300%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -79.4%
հավասար Սելեն - 2

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +653.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +154.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +538.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1055%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +206%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +4300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +33.3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 20% 0% 1% 9% 13% 5% 14% 4% 3% 20% 8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 13% 3% 0% 30% 0% 6% 1% 2% 5% 1% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +653.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +154.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +538.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1055%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +206%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +4300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +33.3%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +271.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +6275%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +20.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +440%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +494.8%
3% 13% 78% 6%
Սպիտակուցներ: 2.6 գ
Ճարպեր: 12.75 գ
Ածխաջրեր: 77.77 գ
Ջուր: 5.8 գ
Այլ: 1.08 գ
64% 35%
Սպիտակուցներ: 0.7 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 64.4 գ
Ջուր: 34.5 գ
Այլ: 0.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +271.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +6275%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +20.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +440%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +494.8%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.9%
76% 21% 3%
Հագեցած ճարպ: 8.646 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.373 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.316 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 0.01 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
3 musketeers Apricot jam
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient 3 musketeers Apricot jam Opinion
Զուտ ածխաջրեր 76.27g 64.1g 3 musketeers
Սպիտակուցներ 2.6g 0.7g 3 musketeers
Ճարպեր 12.75g 0.2g 3 musketeers
Ածխաջրեր 77.77g 64.4g 3 musketeers
Կալորիականություն 436kcal 242kcal 3 musketeers
Շաքար 66.89g 43.4g Apricot jam
Բջջանյութ(Fiber) 1.5g 0.3g 3 musketeers
Կալցիում 54mg 20mg 3 musketeers
Երկաթ 0.67mg 0.49mg 3 musketeers
Մագնեզիում 29mg 4mg 3 musketeers
Ֆոսֆոր 69mg 3mg 3 musketeers
Կալիում 133mg 77mg 3 musketeers
Նատրիում 194mg 40mg Apricot jam
Ցինկ 0.55mg 0.06mg 3 musketeers
Պղինձ 0.155mg 0.1mg 3 musketeers
Մանգան 0.16mg 0.04mg 3 musketeers
Սելեն 1.9µg 2µg Apricot jam
Վիտամին A 67IU 205IU Apricot jam
Վիտամին A, RAE 20µg 10µg 3 musketeers
Վիտամին E 0.98mg 0.13mg 3 musketeers
Վիտամին C 0.2mg 8.8mg Apricot jam
Վիտամին B1 0.034mg 0mg 3 musketeers
Վիտամին B2 0.056mg 0.022mg 3 musketeers
Վիտամին B3 0.23mg 0.036mg 3 musketeers
Վիտամին B5 0.231mg 0.02mg 3 musketeers
Վիտամին B6 0.015mg 0.02mg Apricot jam
Folate, total 4µg 1µg 3 musketeers
Վիտամին B12 0.16µg 0µg 3 musketeers
Վիտամին K 2.9µg 0µg 3 musketeers
Խոլեստերին 5mg 0mg Apricot jam
Տրանս ճարպ 0.129g Apricot jam
Հագեցած ճարպ 8.646g 0.01g Apricot jam
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.373g 0g 3 musketeers
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.316g 0g 3 musketeers

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
3 musketeers Apricot jam
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
8%
3 musketeers
5%
Apricot jam
Mineral Summary Score
23%
3 musketeers
9%
Apricot jam

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Շաքար (difference - 23.49g)
Which food is lower in Նատրիում?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Նատրիում (difference - 154mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Խոլեստերին (difference - 5mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 8.636g)
Which food is lower in glycemic index?
3 musketeers
3 musketeers is lower in glycemic index (difference - 69)
Which food is richer in minerals?
3 musketeers
3 musketeers is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
3 musketeers
3 musketeers is relatively richer in vitamins
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. 3 musketeers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168767/nutrients
  2. Apricot jam - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170645/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: