Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել 3 musketeers և Flan սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

3 musketeers vs Flan infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +125%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +737.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +6800%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -55.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1275%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +933.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +2185.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +15%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +1021.1%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 17% 26% 21% 30% 12% 26% 15% 52% 21% 11%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 8% 3% 0% 1% 14% 57% 2% 5% 1% 117%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +125%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +737.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +6800%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -55.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1275%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +933.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +2185.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +15%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +1021.1%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
0
Flan
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 20% 0% 1% 9% 13% 5% 14% 4% 3% 20% 8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +80%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +17.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +34.5%
3% 13% 78% 6%
Սպիտակուցներ: 2.6 գ
Ճարպեր: 12.75 գ
Ածխաջրեր: 77.77 գ
Ջուր: 5.8 գ
Այլ: 1.08 գ
92% 8%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 91.6 գ
Ջուր: 7.8 գ
Այլ: 0.6 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +80%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +17.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +34.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
3 musketeers Flan
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient 3 musketeers Flan Opinion
Զուտ ածխաջրեր 76.27g 91.6g Flan
Սպիտակուցներ 2.6g 0g 3 musketeers
Ճարպեր 12.75g 0g 3 musketeers
Ածխաջրեր 77.77g 91.6g Flan
Կալորիականություն 436kcal 348kcal 3 musketeers
Շաքար 66.89g Flan
Բջջանյութ(Fiber) 1.5g 0g 3 musketeers
Կալցիում 54mg 24mg 3 musketeers
Երկաթ 0.67mg 0.08mg 3 musketeers
Մագնեզիում 29mg 0mg 3 musketeers
Ֆոսֆոր 69mg 1mg 3 musketeers
Կալիում 133mg 153mg Flan
Նատրիում 194mg 432mg 3 musketeers
Ցինկ 0.55mg 0.04mg 3 musketeers
Պղինձ 0.155mg 0.015mg 3 musketeers
Մանգան 0.16mg 0.007mg 3 musketeers
Սելեն 1.9µg 21.3µg Flan
Վիտամին A 67IU 0IU 3 musketeers
Վիտամին A, RAE 20µg 0µg 3 musketeers
Վիտամին E 0.98mg 3 musketeers
Վիտամին C 0.2mg 0mg 3 musketeers
Վիտամին B1 0.034mg 0mg 3 musketeers
Վիտամին B2 0.056mg 0mg 3 musketeers
Վիտամին B3 0.23mg 0mg 3 musketeers
Վիտամին B5 0.231mg 0mg 3 musketeers
Վիտամին B6 0.015mg 0mg 3 musketeers
Folate, total 4µg 0µg 3 musketeers
Վիտամին B12 0.16µg 0µg 3 musketeers
Վիտամին K 2.9µg 3 musketeers
Խոլեստերին 5mg 0mg Flan
Տրանս ճարպ 0.129g Flan
Հագեցած ճարպ 8.646g Flan
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.373g 3 musketeers
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.316g 3 musketeers

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
3 musketeers Flan
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
8%
3 musketeers
0%
Flan
Mineral Summary Score
23%
3 musketeers
20%
Flan

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Flan
Flan is lower in Շաքար (difference - 66.89g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Flan
Flan is lower in Խոլեստերին (difference - 5mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Flan
Flan is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 8.646g)
Which food is lower in Նատրիում?
3 musketeers
3 musketeers is lower in Նատրիում (difference - 238mg)
Which food is lower in glycemic index?
3 musketeers
3 musketeers is lower in glycemic index (difference - 66)
Which food is richer in minerals?
3 musketeers
3 musketeers is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
3 musketeers
3 musketeers is relatively richer in vitamins
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. 3 musketeers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168767/nutrients
  2. Flan - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169602/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: