Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել 3 musketeers և Heart of palm սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

3 musketeers vs Heart of palm infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +200%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +190%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +171.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +152.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +102.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +1257.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -92.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +578.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +315.5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 17% 26% 21% 30% 12% 26% 15% 52% 21% 11%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 64% 8% 60% 160% 2% 102% 215% 0% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +200%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +190%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +171.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +152.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +102.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +1257.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -92.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +578.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +315.5%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +96%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +3900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +47.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +221.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +291.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +5300%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +500%
հավասար Վիտամին A - 68
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 20% 0% 1% 9% 13% 5% 14% 4% 3% 20% 8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 10% 0% 27% 13% 42% 17% 0% 187% 18% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +96%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +3900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +47.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +221.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +291.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +5300%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +500%
հավասար Վիտամին A - 68

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +6275%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +203.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1098.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +84.3%
հավասար Սպիտակուցներ - 2.7
3% 13% 78% 6%
Սպիտակուցներ: 2.6 գ
Ճարպեր: 12.75 գ
Ածխաջրեր: 77.77 գ
Ջուր: 5.8 գ
Այլ: 1.08 գ
3% 26% 70% 2%
Սպիտակուցներ: 2.7 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 25.61 գ
Ջուր: 69.5 գ
Այլ: 1.99 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +6275%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +203.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1098.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +84.3%
հավասար Սպիտակուցներ - 2.7

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +47360%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +255.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.5%
76% 21% 3%
Հագեցած ճարպ: 8.646 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.373 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.316 գ
33% 4% 64%
Հագեցած ճարպ: 0.046 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.005 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.089 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +47360%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +255.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
3 musketeers Heart of palm
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient 3 musketeers Heart of palm Opinion
Զուտ ածխաջրեր 76.27g 24.11g 3 musketeers
Սպիտակուցներ 2.6g 2.7g Heart of palm
Ճարպեր 12.75g 0.2g 3 musketeers
Ածխաջրեր 77.77g 25.61g 3 musketeers
Կալորիականություն 436kcal 115kcal 3 musketeers
Շաքար 66.89g 17.16g Heart of palm
Բջջանյութ(Fiber) 1.5g 1.5g
Կալցիում 54mg 18mg 3 musketeers
Երկաթ 0.67mg 1.69mg Heart of palm
Մագնեզիում 29mg 10mg 3 musketeers
Ֆոսֆոր 69mg 140mg Heart of palm
Կալիում 133mg 1806mg Heart of palm
Նատրիում 194mg 14mg Heart of palm
Ցինկ 0.55mg 3.73mg Heart of palm
Պղինձ 0.155mg 0.644mg Heart of palm
Մանգան 0.16mg 3 musketeers
Սելեն 1.9µg 0.7µg 3 musketeers
Վիտամին A 67IU 68IU Heart of palm
Վիտամին A, RAE 20µg 3µg 3 musketeers
Վիտամին E 0.98mg 0.5mg 3 musketeers
Վիտամին C 0.2mg 8mg Heart of palm
Վիտամին B1 0.034mg 0.05mg Heart of palm
Վիտամին B2 0.056mg 0.18mg Heart of palm
Վիտամին B3 0.23mg 0.9mg Heart of palm
Վիտամին B5 0.231mg 3 musketeers
Վիտամին B6 0.015mg 0.81mg Heart of palm
Folate, total 4µg 24µg Heart of palm
Վիտամին B12 0.16µg 0µg 3 musketeers
Վիտամին K 2.9µg 0µg 3 musketeers
Խոլեստերին 5mg 0mg Heart of palm
Տրանս ճարպ 0.129g 0g Heart of palm
Հագեցած ճարպ 8.646g 0.046g Heart of palm
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.373g 0.005g 3 musketeers
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.316g 0.089g 3 musketeers

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
3 musketeers Heart of palm
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
8%
3 musketeers
26%
Heart of palm
Mineral Summary Score
23%
3 musketeers
62%
Heart of palm

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Heart of palm
Heart of palm is lower in Շաքար (difference - 49.73g)
Which food is lower in Նատրիում?
Heart of palm
Heart of palm is lower in Նատրիում (difference - 180mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Heart of palm
Heart of palm is lower in Խոլեստերին (difference - 5mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Heart of palm
Heart of palm is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 8.6g)
Which food is lower in glycemic index?
3 musketeers
3 musketeers is lower in glycemic index (difference - 32)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. 3 musketeers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168767/nutrients
  2. Heart of palm - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167714/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: