Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել 3 musketeers և M&Ms Peanut սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

3 musketeers vs M&Ms Peanut infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +88.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +73.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +137.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +175.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +160.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -74.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +220%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +225.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +315%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +115.8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 17% 26% 21% 30% 12% 26% 15% 52% 21% 11%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 44% 50% 82% 31% 7% 48% 169% 87% 23%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +88.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +73.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +137.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +175.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +160.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -74.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +220%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +225.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +315%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +115.8%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +10.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +190.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +85.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +89.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1361.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +171.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +500%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1275%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +100%
հավասար Վիտամին K - 3
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 20% 0% 1% 9% 13% 5% 14% 4% 3% 20% 8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 57% 0% 0% 16% 25% 64% 38% 21% 42% 40% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +10.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +190.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +85.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +89.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1361.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +171.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +500%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1275%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +100%
հավասար Վիտամին K - 3

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +28.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +133.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +268.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +104.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +24.1%
3% 13% 78% 6%
Սպիտակուցներ: 2.6 գ
Ճարպեր: 12.75 գ
Ածխաջրեր: 77.77 գ
Ջուր: 5.8 գ
Այլ: 1.08 գ
10% 26% 60% 2%
Սպիտակուցներ: 9.57 գ
Ճարպեր: 26.13 գ
Ածխաջրեր: 60.48 գ
Ջուր: 2.48 գ
Այլ: 1.34 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +28.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +133.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +268.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +104.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +24.1%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -15%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +240.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +993.7%
76% 21% 3%
Հագեցած ճարպ: 8.646 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.373 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.316 գ
47% 37% 16%
Հագեցած ճարպ: 10.169 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.086 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 3.456 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -15%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +240.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +993.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
3 musketeers M&Ms Peanut
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient 3 musketeers M&Ms Peanut Opinion
Զուտ ածխաջրեր 76.27g 56.78g 3 musketeers
Սպիտակուցներ 2.6g 9.57g M&Ms Peanut
Ճարպեր 12.75g 26.13g M&Ms Peanut
Ածխաջրեր 77.77g 60.48g 3 musketeers
Կալորիականություն 436kcal 515kcal M&Ms Peanut
Շաքար 66.89g 50.75g M&Ms Peanut
Բջջանյութ(Fiber) 1.5g 3.7g M&Ms Peanut
Կալցիում 54mg 102mg M&Ms Peanut
Երկաթ 0.67mg 1.16mg M&Ms Peanut
Մագնեզիում 29mg 69mg M&Ms Peanut
Ֆոսֆոր 69mg 190mg M&Ms Peanut
Կալիում 133mg 347mg M&Ms Peanut
Նատրիում 194mg 50mg M&Ms Peanut
Ցինկ 0.55mg 1.76mg M&Ms Peanut
Պղինձ 0.155mg 0.505mg M&Ms Peanut
Մանգան 0.16mg 0.664mg M&Ms Peanut
Սելեն 1.9µg 4.1µg M&Ms Peanut
Վիտամին A 67IU 74IU M&Ms Peanut
Վիտամին A, RAE 20µg 22µg M&Ms Peanut
Վիտամին E 0.98mg 2.85mg M&Ms Peanut
Վիտամին C 0.2mg 0mg 3 musketeers
Վիտամին B1 0.034mg 0.063mg M&Ms Peanut
Վիտամին B2 0.056mg 0.106mg M&Ms Peanut
Վիտամին B3 0.23mg 3.362mg M&Ms Peanut
Վիտամին B5 0.231mg 0.627mg M&Ms Peanut
Վիտամին B6 0.015mg 0.09mg M&Ms Peanut
Folate, total 4µg 55µg M&Ms Peanut
Վիտամին B12 0.16µg 0.32µg M&Ms Peanut
Վիտամին K 2.9µg 3µg M&Ms Peanut
Խոլեստերին 5mg 8mg 3 musketeers
Տրանս ճարպ 0.129g 0.328g 3 musketeers
Հագեցած ճարպ 8.646g 10.169g 3 musketeers
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.373g 8.086g M&Ms Peanut
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.316g 3.456g M&Ms Peanut

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
3 musketeers M&Ms Peanut
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
8%
3 musketeers
26%
M&Ms Peanut
Mineral Summary Score
23%
3 musketeers
57%
M&Ms Peanut

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is lower in Շաքար (difference - 16.14g)
Which food is lower in Նատրիում?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is lower in Նատրիում (difference - 144mg)
Which food is richer in minerals?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Խոլեստերին?
3 musketeers
3 musketeers is lower in Խոլեստերին (difference - 3mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
3 musketeers
3 musketeers is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.523g)
Which food is lower in glycemic index?
3 musketeers
3 musketeers is lower in glycemic index (difference - 33)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. 3 musketeers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168767/nutrients
  2. M&Ms Peanut - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169582/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: