Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել 3 musketeers և Whatchamacallit սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

3 musketeers vs Whatchamacallit infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -35.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +27.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +29.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +171.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +118.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +68.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +100%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +127.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +106.3%
հավասար Մագնեզիում - 28
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 17% 26% 21% 30% 12% 26% 15% 52% 21% 11%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 36% 43% 20% 60% 27% 39% 12% 40% 44% 4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -35.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +27.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +29.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +171.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +118.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +68.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +100%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +127.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +106.3%
հավասար Մագնեզիում - 28

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +29.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +350%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +223.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +275%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +973.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +12.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +166.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +350%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +131.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +48.3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 20% 0% 1% 9% 13% 5% 14% 4% 3% 20% 8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 9% 26% 0% 3% 28% 49% 47% 16% 10% 14% 47% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +29.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +350%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +223.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +275%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +973.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +12.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +166.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +350%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +131.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +48.3%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +23%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +90.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +209.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +85.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +86.1%
3% 13% 78% 6%
Սպիտակուցներ: 2.6 գ
Ճարպեր: 12.75 գ
Ածխաջրեր: 77.77 գ
Ջուր: 5.8 գ
Այլ: 1.08 գ
8% 24% 63% 3% 2%
Սպիտակուցներ: 8.04 գ
Ճարպեր: 23.68 գ
Ածխաջրեր: 63.23 գ
Ջուր: 3.04 գ
Այլ: 2.01 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +23%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +90.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +209.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +85.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +86.1%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -49.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +59.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +162.7%
76% 21% 3%
Հագեցած ճարպ: 8.646 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.373 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.316 գ
79% 17% 4%
Հագեցած ճարպ: 17.04 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 3.78 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.83 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -49.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +59.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +162.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
3 musketeers Whatchamacallit
Lower in Շաքար ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient 3 musketeers Whatchamacallit Opinion
Զուտ ածխաջրեր 76.27g 61.33g 3 musketeers
Սպիտակուցներ 2.6g 8.04g Whatchamacallit
Ճարպեր 12.75g 23.68g Whatchamacallit
Ածխաջրեր 77.77g 63.23g 3 musketeers
Կալորիականություն 436kcal 494kcal Whatchamacallit
Շաքար 66.89g 48.86g Whatchamacallit
Բջջանյութ(Fiber) 1.5g 1.9g Whatchamacallit
Կալցիում 54mg 118mg Whatchamacallit
Երկաթ 0.67mg 1.13mg Whatchamacallit
Մագնեզիում 29mg 28mg 3 musketeers
Ֆոսֆոր 69mg 138mg Whatchamacallit
Կալիում 133mg 303mg Whatchamacallit
Նատրիում 194mg 299mg 3 musketeers
Ցինկ 0.55mg 0.43mg 3 musketeers
Պղինձ 0.155mg 0.12mg 3 musketeers
Մանգան 0.16mg 0.33mg Whatchamacallit
Սելեն 1.9µg 0.7µg 3 musketeers
Վիտամին A 67IU 134IU Whatchamacallit
Վիտամին A, RAE 20µg 38µg Whatchamacallit
Վիտամին E 0.98mg 1.27mg Whatchamacallit
Վիտամին C 0.2mg 0.9mg Whatchamacallit
Վիտամին B1 0.034mg 0.11mg Whatchamacallit
Վիտամին B2 0.056mg 0.21mg Whatchamacallit
Վիտամին B3 0.23mg 2.47mg Whatchamacallit
Վիտամին B5 0.231mg 0.26mg Whatchamacallit
Վիտամին B6 0.015mg 0.04mg Whatchamacallit
Folate, total 4µg 18µg Whatchamacallit
Վիտամին B12 0.16µg 0.37µg Whatchamacallit
Վիտամին K 2.9µg 4.3µg Whatchamacallit
Խոլեստերին 5mg 12mg 3 musketeers
Տրանս ճարպ 0.129g 0.12g Whatchamacallit
Հագեցած ճարպ 8.646g 17.04g 3 musketeers
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.373g 3.78g Whatchamacallit
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.316g 0.83g Whatchamacallit

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
3 musketeers Whatchamacallit
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
8%
3 musketeers
21%
Whatchamacallit
Mineral Summary Score
23%
3 musketeers
32%
Whatchamacallit

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is lower in Շաքար (difference - 18.03g)
Which food is richer in vitamins?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
3 musketeers
3 musketeers is lower in Նատրիում (difference - 105mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
3 musketeers
3 musketeers is lower in Խոլեստերին (difference - 7mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
3 musketeers
3 musketeers is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 8.394g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. 3 musketeers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168767/nutrients
  2. Whatchamacallit - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168770/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: