Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել After eight և Tapioca սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

After eight vs Tapioca infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +850%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +707.7%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 4% 22% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 3% 9% 36% 12% 16% 10% 4% 1% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +850%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +707.7%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
10
Tapioca
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 10% 0% 27% 3% 8% 33% 2% 17% 8% 3% 32% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +612.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +306.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +72.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1090.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +46.7%
2% 12% 80% 6%
Սպիտակուցներ: 1.67 գ
Ճարպեր: 11.9 գ
Ածխաջրեր: 79.53 գ
Ջուր: 6.3 գ
Այլ: 0.6 գ
3% 2% 20% 75%
Սպիտակուցներ: 2.88 գ
Ճարպեր: 1.67 գ
Ածխաջրեր: 19.56 գ
Ջուր: 75.01 գ
Այլ: 0.88 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +612.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +306.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +72.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1090.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +46.7%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -88.1%
100%
Հագեցած ճարպ: 8.33 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
66% 30% 4%
Հագեցած ճարպ: 0.991 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.452 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.061 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -88.1%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
After eight Tapioca
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient After eight Tapioca Opinion
Զուտ ածխաջրեր 77.13g 19.56g After eight
Սպիտակուցներ 1.67g 2.88g Tapioca
Ճարպեր 11.9g 1.67g After eight
Ածխաջրեր 79.53g 19.56g After eight
Կալորիականություն 432kcal 105kcal After eight
Շաքար 66.6g Tapioca
Բջջանյութ(Fiber) 2.4g 0g After eight
Կալցիում 13mg 105mg Tapioca
Երկաթ 0.57mg 0.06mg After eight
Մագնեզիում 12mg Tapioca
Ֆոսֆոր 82mg Tapioca
Կալիում 133mg Tapioca
Նատրիում 1mg 121mg After eight
Ցինկ 0.35mg Tapioca
Պղինձ 0.012mg Tapioca
Մանգան 0.007mg Tapioca
Սելեն 2µg Tapioca
Վիտամին A 0IU 160IU Tapioca
Վիտամին A, RAE 0µg 47µg Tapioca
Վիտամին D 34IU Tapioca
Վիտամին D (D2 + D3) 0.9µg Tapioca
Վիտամին C 0mg 0.7mg Tapioca
Վիտամին B1 0.03mg Tapioca
Վիտամին B2 0.143mg Tapioca
Վիտամին B3 0.075mg Tapioca
Վիտամին B5 0.277mg Tapioca
Վիտամին B6 0.033mg Tapioca
Folate, total 4µg Tapioca
Վիտամին B12 0.25µg Tapioca
Տրիպտոֆան 0.041mg Tapioca
Տրեոնին 0.13mg Tapioca
Իզոլեյցին 0.173mg Tapioca
Լեյցին 0.282mg Tapioca
Լիզին 0.228mg Tapioca
Մեթիոնին 0.073mg Tapioca
Ֆենիլալանին 0.139mg Tapioca
Վալին 0.192mg Tapioca
Հիստիդին 0.078mg Tapioca
Խոլեստերին 0mg 6mg After eight
Հագեցած ճարպ 8.33g 0.991g Tapioca
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.452g Tapioca
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.061g Tapioca

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
After eight Tapioca
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
After eight
12%
Tapioca
Mineral Summary Score
3%
After eight
13%
Tapioca

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Tapioca
Tapioca is lower in Շաքար (difference - 66.6g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Tapioca
Tapioca is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 7.339g)
Which food is richer in minerals?
Tapioca
Tapioca is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Tapioca
Tapioca is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
After eight
After eight is lower in Նատրիում (difference - 120mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
After eight
After eight is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in glycemic index?
After eight
After eight is lower in glycemic index (difference - 78)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. After eight - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168766/nutrients
  2. Tapioca - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169612/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: