Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Almond joy և 3 musketeers սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Almond joy vs 3 musketeers infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +18.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +89.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +62.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +91%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -26.8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 20% 48% 0% 48% 23% 19% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 17% 26% 21% 30% 12% 26% 15% 52% 21% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +18.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +89.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +62.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +91%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -26.8%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +250%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +59.5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 3% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 20% 0% 1% 9% 13% 5% 14% 4% 3% 20% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +250%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +59.5%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +58.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +111.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +41.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +13.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +30.7%
4% 27% 60% 8%
Սպիտակուցներ: 4.13 գ
Ճարպեր: 26.93 գ
Ածխաջրեր: 59.51 գ
Ջուր: 8.2 գ
Այլ: 1.23 գ
3% 13% 78% 6%
Սպիտակուցներ: 2.6 գ
Ճարպեր: 12.75 գ
Ածխաջրեր: 77.77 գ
Ջուր: 5.8 գ
Այլ: 1.08 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +58.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +111.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +41.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +13.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +30.7%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +121.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +273.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -50.8%
73% 22% 5%
Հագեցած ճարպ: 17.59 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.26 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.18 գ
76% 21% 3%
Հագեցած ճարպ: 8.646 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.373 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.316 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +121.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +273.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -50.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Almond joy 3 musketeers
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Almond joy 3 musketeers Opinion
Զուտ ածխաջրեր 54.51g 76.27g 3 musketeers
Սպիտակուցներ 4.13g 2.6g Almond joy
Ճարպեր 26.93g 12.75g Almond joy
Ածխաջրեր 59.51g 77.77g 3 musketeers
Կալորիականություն 479kcal 436kcal Almond joy
Շաքար 48.34g 66.89g Almond joy
Բջջանյութ(Fiber) 5g 1.5g Almond joy
Կալցիում 64mg 54mg Almond joy
Երկաթ 1.27mg 0.67mg Almond joy
Մագնեզիում 29mg 3 musketeers
Ֆոսֆոր 112mg 69mg Almond joy
Կալիում 254mg 133mg Almond joy
Նատրիում 142mg 194mg Almond joy
Ցինկ 0.55mg 3 musketeers
Պղինձ 0.155mg 3 musketeers
Մանգան 0.16mg 3 musketeers
Սելեն 1.9µg 3 musketeers
Վիտամին A 42IU 67IU 3 musketeers
Վիտամին A, RAE 20µg 3 musketeers
Վիտամին E 0.98mg 3 musketeers
Վիտամին C 0.7mg 0.2mg Almond joy
Վիտամին B1 0.034mg 3 musketeers
Վիտամին B2 0.056mg 3 musketeers
Վիտամին B3 0.23mg 3 musketeers
Վիտամին B5 0.231mg 3 musketeers
Վիտամին B6 0.015mg 3 musketeers
Folate, total 4µg 3 musketeers
Վիտամին B12 0.16µg 3 musketeers
Վիտամին K 2.9µg 3 musketeers
Խոլեստերին 4mg 5mg Almond joy
Տրանս ճարպ 0.129g Almond joy
Հագեցած ճարպ 17.59g 8.646g 3 musketeers
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.26g 2.373g Almond joy
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.18g 0.316g Almond joy

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Almond joy 3 musketeers
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
Almond joy
8%
3 musketeers
Mineral Summary Score
16%
Almond joy
23%
3 musketeers

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Almond joy
Almond joy is lower in Շաքար (difference - 18.55g)
Which food is lower in Նատրիում?
Almond joy
Almond joy is lower in Նատրիում (difference - 52mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Almond joy
Almond joy is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
3 musketeers
3 musketeers is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 8.944g)
Which food is richer in vitamins?
3 musketeers
3 musketeers is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Almond joy - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167562/nutrients
  2. 3 musketeers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168767/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: