Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Almond joy և Reeses cups սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Almond joy vs Reeses cups infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -60.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +21.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +43.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +35%
հավասար Երկաթ - 1.21
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 20% 48% 0% 48% 23% 19% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 24% 46% 45% 69% 31% 47% 35% 80% 0% 8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -60.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +21.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +43.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +35%
հավասար Երկաթ - 1.21

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +33.3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 3% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 4% 3% 0% 1% 40% 26% 85% 38% 24% 38% 33% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +33.3%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +469.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +147.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +13.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +97.6%
հավասար Ածխաջրեր - 55.36
4% 27% 60% 8%
Սպիտակուցներ: 4.13 գ
Ճարպեր: 26.93 գ
Ածխաջրեր: 59.51 գ
Ջուր: 8.2 գ
Այլ: 1.23 գ
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 10.24 գ
Ճարպեր: 30.53 գ
Ածխաջրեր: 55.36 գ
Ջուր: 1.44 գ
Այլ: 2.43 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +469.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +147.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +13.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +97.6%
հավասար Ածխաջրեր - 55.36

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -39%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +149%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +366.1%
73% 22% 5%
Հագեցած ճարպ: 17.59 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.26 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.18 գ
37% 45% 19%
Հագեցած ճարպ: 10.73 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 13.1 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 5.5 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -39%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +149%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +366.1%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Almond joy Reeses cups
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Almond joy Reeses cups Opinion
Զուտ ածխաջրեր 54.51g 51.76g Almond joy
Սպիտակուցներ 4.13g 10.24g Reeses cups
Ճարպեր 26.93g 30.53g Reeses cups
Ածխաջրեր 59.51g 55.36g Almond joy
Կալորիականություն 479kcal 515kcal Reeses cups
Շաքար 48.34g 47.17g Reeses cups
Բջջանյութ(Fiber) 5g 3.6g Almond joy
Կալցիում 64mg 78mg Reeses cups
Երկաթ 1.27mg 1.21mg Almond joy
Մագնեզիում 62mg Reeses cups
Ֆոսֆոր 112mg 161mg Reeses cups
Կալիում 254mg 343mg Reeses cups
Նատրիում 142mg 357mg Almond joy
Ցինկ 1.28mg Reeses cups
Պղինձ 0.24mg Reeses cups
Սելեն 1.4µg Reeses cups
Վիտամին A 42IU 56IU Reeses cups
Վիտամին A, RAE 17µg Reeses cups
Վիտամին E 0.15mg Reeses cups
Վիտամին C 0.7mg 0.3mg Almond joy
Վիտամին B1 0.16mg Reeses cups
Վիտամին B2 0.11mg Reeses cups
Վիտամին B3 4.49mg Reeses cups
Վիտամին B5 0.62mg Reeses cups
Վիտամին B6 0.1mg Reeses cups
Folate, total 50µg Reeses cups
Վիտամին B12 0.26µg Reeses cups
Վիտամին K 2µg Reeses cups
Խոլեստերին 4mg 6mg Almond joy
Հագեցած ճարպ 17.59g 10.73g Reeses cups
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.26g 13.1g Reeses cups
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.18g 5.5g Reeses cups

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Almond joy Reeses cups
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
Almond joy
24%
Reeses cups
Mineral Summary Score
16%
Almond joy
38%
Reeses cups

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Շաքար (difference - 1.17g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 6.86g)
Which food is richer in minerals?
Reeses cups
Reeses cups is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Reeses cups
Reeses cups is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Almond joy
Almond joy is lower in Նատրիում (difference - 215mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Almond joy
Almond joy is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Almond joy - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167562/nutrients
  2. Reeses cups - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168763/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: