Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Almond joy և Reese's pieces սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Almond joy vs Reese's pieces infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +159.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -26.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +84.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +41.3%
հավասար Կալցիում - 69
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 20% 48% 0% 48% 23% 19% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 63% 89% 32% 26% 32% 137% 144% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +159.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -26.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +84.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +41.3%
հավասար Կալցիում - 69

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 3% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 20% 0% 0% 45% 51% 114% 37% 26% 42% 14% 15%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +720%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +201.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +55.3%
հավասար Ճարպեր - 24.77
հավասար Ածխաջրեր - 59.86
4% 27% 60% 8%
Սպիտակուցներ: 4.13 գ
Ճարպեր: 26.93 գ
Ածխաջրեր: 59.51 գ
Ջուր: 8.2 գ
Այլ: 1.23 գ
12% 25% 60% 2%
Սպիտակուցներ: 12.46 գ
Ճարպեր: 24.77 գ
Ածխաջրեր: 59.86 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 1.91 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +720%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +201.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +55.3%
հավասար Ճարպեր - 24.77
հավասար Ածխաջրեր - 59.86

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +17.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +59.3%
հավասար Հագեցած ճարպ - 16.42
73% 22% 5%
Հագեցած ճարպ: 17.59 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.26 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.18 գ
72% 20% 8%
Հագեցած ճարպ: 16.42 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 4.46 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.88 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +17.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +59.3%
հավասար Հագեցած ճարպ - 16.42

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Almond joy Reese's pieces
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Almond joy Reese's pieces Opinion
Զուտ ածխաջրեր 54.51g 56.86g Reese's pieces
Սպիտակուցներ 4.13g 12.46g Reese's pieces
Ճարպեր 26.93g 24.77g Almond joy
Ածխաջրեր 59.51g 59.86g Reese's pieces
Կալորիականություն 479kcal 497kcal Reese's pieces
Շաքար 48.34g 53.25g Almond joy
Բջջանյութ(Fiber) 5g 3g Almond joy
Կալցիում 64mg 69mg Reese's pieces
Երկաթ 1.27mg 0.49mg Almond joy
Մագնեզիում 88mg Reese's pieces
Ֆոսֆոր 112mg 207mg Reese's pieces
Կալիում 254mg 359mg Reese's pieces
Նատրիում 142mg 194mg Almond joy
Ցինկ 1.15mg Reese's pieces
Պղինձ 0.41mg Reese's pieces
Մանգան 1.1mg Reese's pieces
Սելեն 0.8µg Reese's pieces
Վիտամին A 42IU 0IU Almond joy
Վիտամին E 0.99mg Reese's pieces
Վիտամին C 0.7mg 0mg Almond joy
Վիտամին B1 0.18mg Reese's pieces
Վիտամին B2 0.22mg Reese's pieces
Վիտամին B3 6.06mg Reese's pieces
Վիտամին B5 0.61mg Reese's pieces
Վիտամին B6 0.11mg Reese's pieces
Folate, total 55µg Reese's pieces
Վիտամին B12 0.11µg Reese's pieces
Վիտամին K 5.9µg Reese's pieces
Խոլեստերին 4mg 0mg Reese's pieces
Հագեցած ճարպ 17.59g 16.42g Reese's pieces
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.26g 4.46g Almond joy
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.18g 1.88g Reese's pieces

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Almond joy Reese's pieces
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
Almond joy
30%
Reese's pieces
Mineral Summary Score
16%
Almond joy
56%
Reese's pieces

Comparison summary

Which food is lower in Խոլեստերին?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Խոլեստերին (difference - 4mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.17g)
Which food is richer in minerals?
Reese's pieces
Reese's pieces is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Reese's pieces
Reese's pieces is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Almond joy
Almond joy is lower in Շաքար (difference - 4.91g)
Which food is lower in Նատրիում?
Almond joy
Almond joy is lower in Նատրիում (difference - 52mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Almond joy - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167562/nutrients
  2. Reese's pieces - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168764/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: