Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Apple crisp և Butterfinger սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Apple crisp vs Butterfinger infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +20.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +500%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +246.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +182.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -34.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +455.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +171.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +276.9%
հավասար Կալցիում - 36
հավասար Երկաթ - 0.79
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 31% 6% 12% 7% 46% 5% 24% 17% 20%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 35% 42% 20% 30% 28% 65% 64% 16%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +20.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +500%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +246.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +182.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -34.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +455.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +171.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +276.9%
հավասար Կալցիում - 36
հավասար Երկաթ - 0.79

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +30.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +86.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +352.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +45.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +213.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +302.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +72.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +75%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 9% 8% 0% 8% 21% 19% 16% 6% 10% 12% 0% 11%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 35% 0% 0% 31% 15% 50% 23% 16% 22% 5% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +30.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +86.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +352.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +45.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +213.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +302.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +72.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +75%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +5014.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +208.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +451%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +136.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +46.7%
2% 3% 31% 63%
Սպիտակուցներ: 1.75 գ
Ճարպեր: 3.43 գ
Ածխաջրեր: 30.84 գ
Ջուր: 62.91 գ
Այլ: 1.07 գ
5% 19% 73%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 18.9 գ
Ածխաջրեր: 72.9 գ
Ջուր: 1.23 գ
Այլ: 1.57 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +5014.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +208.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +451%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +136.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +46.7%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -92.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +283.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +176.6%
22% 42% 36%
Հագեցած ճարպ: 0.685 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.334 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.144 գ
53% 29% 18%
Հագեցած ճարպ: 9.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.119 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 3.164 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -92.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +283.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +176.6%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Apple crisp Butterfinger
Rich in minerals ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Apple crisp Butterfinger Opinion
Զուտ ածխաջրեր 29.44g 70.9g Butterfinger
Սպիտակուցներ 1.75g 5.4g Butterfinger
Ճարպեր 3.43g 18.9g Butterfinger
Ածխաջրեր 30.84g 72.9g Butterfinger
Կալորիականություն 161kcal 459kcal Butterfinger
Շաքար 19.68g 45.9g Apple crisp
Բջջանյութ(Fiber) 1.4g 2g Butterfinger
Կալցիում 35mg 36mg Butterfinger
Երկաթ 0.82mg 0.79mg Apple crisp
Մագնեզիում 8mg 48mg Butterfinger
Ֆոսֆոր 28mg 97mg Butterfinger
Կալիում 78mg 220mg Butterfinger
Նատրիում 351mg 230mg Butterfinger
Ցինկ 0.18mg 1mg Butterfinger
Պղինձ 0.071mg 0.193mg Butterfinger
Մանգան 0.13mg 0.49mg Butterfinger
Սելեն 3.5µg 2.9µg Apple crisp
Վիտամին A 142IU 0IU Apple crisp
Վիտամին A, RAE 29µg 0µg Apple crisp
Վիտամին E 0.38mg 1.72mg Butterfinger
Վիտամին C 2.2mg 0mg Apple crisp
Վիտամին B1 0.083mg 0.121mg Butterfinger
Վիտամին B2 0.081mg 0.062mg Apple crisp
Վիտամին B3 0.846mg 2.649mg Butterfinger
Վիտամին B5 0.092mg 0.37mg Butterfinger
Վիտամին B6 0.04mg 0.069mg Butterfinger
Folate, total 16µg 28µg Butterfinger
Վիտամին B12 0µg 0.04µg Butterfinger
Վիտամին K 4.1µg 2.2µg Apple crisp
Տրանս ճարպ 0.04g Apple crisp
Հագեցած ճարպ 0.685g 9.5g Apple crisp
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.334g 5.119g Butterfinger
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.144g 3.164g Butterfinger

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Apple crisp Butterfinger
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10%
Apple crisp
17%
Butterfinger
Mineral Summary Score
18%
Apple crisp
34%
Butterfinger

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Butterfinger
Butterfinger is relatively richer in minerals
Which food is lower in Նատրիում?
Butterfinger
Butterfinger is lower in Նատրիում (difference - 121mg)
Which food is richer in vitamins?
Butterfinger
Butterfinger is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Շաքար (difference - 26.22g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 8.815g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Apple crisp - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169601/nutrients
  2. Butterfinger - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167565/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: