Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Apple crisp և Crunch bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Apple crisp vs Crunch bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +17.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +185.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +291%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -57.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 31% 6% 12% 7% 46% 5% 24% 17% 20%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 30% 27% 0% 0% 27% 20% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +17.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +185.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +291%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -57.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +32.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +340%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 9% 8% 0% 8% 21% 19% 16% 6% 10% 12% 0% 11%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 7% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +32.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +340%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +9578.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +185.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +658%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +117.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +26.2%
2% 3% 31% 63%
Սպիտակուցներ: 1.75 գ
Ճարպեր: 3.43 գ
Ածխաջրեր: 30.84 գ
Ջուր: 62.91 գ
Այլ: 1.07 գ
5% 26% 67%
Սպիտակուցներ: 5 գ
Ճարպեր: 26 գ
Ածխաջրեր: 67 գ
Ջուր: 0.65 գ
Այլ: 1.35 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +9578.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +185.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +658%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +117.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +26.2%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -95.7%
22% 42% 36%
Հագեցած ճարպ: 0.685 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.334 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.144 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 16 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -95.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Apple crisp Crunch bar
Lower in Նատրիում ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Apple crisp Crunch bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 29.44g 65.1g Crunch bar
Սպիտակուցներ 1.75g 5g Crunch bar
Ճարպեր 3.43g 26g Crunch bar
Ածխաջրեր 30.84g 67g Crunch bar
Կալորիականություն 161kcal 500kcal Crunch bar
Շաքար 19.68g 55g Apple crisp
Բջջանյութ(Fiber) 1.4g 1.9g Crunch bar
Կալցիում 35mg 100mg Crunch bar
Երկաթ 0.82mg 0.7mg Apple crisp
Մագնեզիում 8mg Apple crisp
Ֆոսֆոր 28mg Apple crisp
Կալիում 78mg 305mg Crunch bar
Նատրիում 351mg 150mg Crunch bar
Ցինկ 0.18mg Apple crisp
Պղինձ 0.071mg Apple crisp
Մանգան 0.13mg Apple crisp
Սելեն 3.5µg Apple crisp
Վիտամին A 142IU 107IU Apple crisp
Վիտամին A, RAE 29µg Apple crisp
Վիտամին E 0.38mg Apple crisp
Վիտամին C 2.2mg 0.5mg Apple crisp
Վիտամին B1 0.083mg Apple crisp
Վիտամին B2 0.081mg Apple crisp
Վիտամին B3 0.846mg Apple crisp
Վիտամին B5 0.092mg Apple crisp
Վիտամին B6 0.04mg Apple crisp
Folate, total 16µg Apple crisp
Վիտամին K 4.1µg Apple crisp
Խոլեստերին 0mg 13mg Apple crisp
Տրանս ճարպ 0.137g Apple crisp
Հագեցած ճարպ 0.685g 16g Apple crisp
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.334g Apple crisp
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.144g Apple crisp

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Apple crisp Crunch bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10%
Apple crisp
1%
Crunch bar
Mineral Summary Score
18%
Apple crisp
10%
Crunch bar

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Crunch bar
Crunch bar is lower in Նատրիում (difference - 201mg)
Which food is lower in Շաքար?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Շաքար (difference - 35.32g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Խոլեստերին (difference - 13mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 15.315g)
Which food is richer in minerals?
Apple crisp
Apple crisp is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Apple crisp
Apple crisp is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Apple crisp - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169601/nutrients
  2. Crunch bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168762/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: