Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Apple crisp և M&Ms Peanut սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Apple crisp vs M&Ms Peanut infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +191.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +41.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +762.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +578.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +344.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -85.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +877.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +611.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +410.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +17.1%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 31% 6% 12% 7% 46% 5% 24% 17% 20%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 44% 50% 82% 31% 7% 48% 169% 87% 23%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +191.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +41.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +762.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +578.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +344.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -85.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +877.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +611.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +410.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +17.1%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +91.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +31.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +36.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +650%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +30.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +297.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +581.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +125%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +243.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 9% 8% 0% 8% 21% 19% 16% 6% 10% 12% 0% 11%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 57% 0% 0% 16% 25% 64% 38% 21% 42% 40% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +91.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +31.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +36.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +650%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +30.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +297.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +581.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +125%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +243.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +2436.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +446.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +661.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +96.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +25.2%
2% 3% 31% 63%
Սպիտակուցներ: 1.75 գ
Ճարպեր: 3.43 գ
Ածխաջրեր: 30.84 գ
Ջուր: 62.91 գ
Այլ: 1.07 գ
10% 26% 60% 2%
Սպիտակուցներ: 9.57 գ
Ճարպեր: 26.13 գ
Ածխաջրեր: 60.48 գ
Ջուր: 2.48 գ
Այլ: 1.34 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +2436.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +446.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +661.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +96.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +25.2%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -93.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +506.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +202.1%
22% 42% 36%
Հագեցած ճարպ: 0.685 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.334 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.144 գ
47% 37% 16%
Հագեցած ճարպ: 10.169 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.086 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 3.456 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -93.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +506.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +202.1%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Apple crisp M&Ms Peanut
Rich in minerals ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Apple crisp M&Ms Peanut Opinion
Զուտ ածխաջրեր 29.44g 56.78g M&Ms Peanut
Սպիտակուցներ 1.75g 9.57g M&Ms Peanut
Ճարպեր 3.43g 26.13g M&Ms Peanut
Ածխաջրեր 30.84g 60.48g M&Ms Peanut
Կալորիականություն 161kcal 515kcal M&Ms Peanut
Շաքար 19.68g 50.75g Apple crisp
Բջջանյութ(Fiber) 1.4g 3.7g M&Ms Peanut
Կալցիում 35mg 102mg M&Ms Peanut
Երկաթ 0.82mg 1.16mg M&Ms Peanut
Մագնեզիում 8mg 69mg M&Ms Peanut
Ֆոսֆոր 28mg 190mg M&Ms Peanut
Կալիում 78mg 347mg M&Ms Peanut
Նատրիում 351mg 50mg M&Ms Peanut
Ցինկ 0.18mg 1.76mg M&Ms Peanut
Պղինձ 0.071mg 0.505mg M&Ms Peanut
Մանգան 0.13mg 0.664mg M&Ms Peanut
Սելեն 3.5µg 4.1µg M&Ms Peanut
Վիտամին A 142IU 74IU Apple crisp
Վիտամին A, RAE 29µg 22µg Apple crisp
Վիտամին E 0.38mg 2.85mg M&Ms Peanut
Վիտամին C 2.2mg 0mg Apple crisp
Վիտամին B1 0.083mg 0.063mg Apple crisp
Վիտամին B2 0.081mg 0.106mg M&Ms Peanut
Վիտամին B3 0.846mg 3.362mg M&Ms Peanut
Վիտամին B5 0.092mg 0.627mg M&Ms Peanut
Վիտամին B6 0.04mg 0.09mg M&Ms Peanut
Folate, total 16µg 55µg M&Ms Peanut
Վիտամին B12 0µg 0.32µg M&Ms Peanut
Վիտամին K 4.1µg 3µg Apple crisp
Խոլեստերին 0mg 8mg Apple crisp
Տրանս ճարպ 0.328g Apple crisp
Հագեցած ճարպ 0.685g 10.169g Apple crisp
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.334g 8.086g M&Ms Peanut
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.144g 3.456g M&Ms Peanut

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Apple crisp M&Ms Peanut
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10%
Apple crisp
26%
M&Ms Peanut
Mineral Summary Score
18%
Apple crisp
57%
M&Ms Peanut

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is relatively richer in minerals
Which food is lower in Նատրիում?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is lower in Նատրիում (difference - 301mg)
Which food is richer in vitamins?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Շաքար (difference - 31.07g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Խոլեստերին (difference - 8mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 9.484g)
Which food is lower in glycemic index?
Apple crisp
Apple crisp is lower in glycemic index (difference - 33)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Apple crisp - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169601/nutrients
  2. M&Ms Peanut - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169582/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: