Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Apple crisp և Sorghum syrup սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Apple crisp vs Sorghum syrup infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +105.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +328.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +363.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1150%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +100%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +1182.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -97.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +127.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +83.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1076.9%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 31% 6% 12% 7% 46% 5% 24% 17% 20%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 45% 143% 72% 24% 89% 2% 12% 44% 200% 10%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +105.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +328.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +363.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1150%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +100%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +1182.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -97.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +127.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +83.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1076.9%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +746%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +20.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +91.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +773.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1575%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 9% 8% 0% 8% 21% 19% 16% 6% 10% 12% 0% 11%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 25% 36% 2% 49% 155% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +746%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +20.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +91.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +773.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1575%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +177.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +142.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +124.3%
2% 3% 31% 63%
Սպիտակուցներ: 1.75 գ
Ճարպեր: 3.43 գ
Ածխաջրեր: 30.84 գ
Ջուր: 62.91 գ
Այլ: 1.07 գ
75% 23% 2%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 74.9 գ
Ջուր: 22.7 գ
Այլ: 2.4 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +177.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +142.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +124.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Apple crisp Sorghum syrup
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Apple crisp Sorghum syrup Opinion
Զուտ ածխաջրեր 29.44g 74.9g Sorghum syrup
Սպիտակուցներ 1.75g 0g Apple crisp
Ճարպեր 3.43g 0g Apple crisp
Ածխաջրեր 30.84g 74.9g Sorghum syrup
Կալորիականություն 161kcal 290kcal Sorghum syrup
Շաքար 19.68g 74.9g Apple crisp
Բջջանյութ(Fiber) 1.4g 0g Apple crisp
Կալցիում 35mg 150mg Sorghum syrup
Երկաթ 0.82mg 3.8mg Sorghum syrup
Մագնեզիում 8mg 100mg Sorghum syrup
Ֆոսֆոր 28mg 56mg Sorghum syrup
Կալիում 78mg 1000mg Sorghum syrup
Նատրիում 351mg 8mg Sorghum syrup
Ցինկ 0.18mg 0.41mg Sorghum syrup
Պղինձ 0.071mg 0.13mg Sorghum syrup
Մանգան 0.13mg 1.53mg Sorghum syrup
Սելեն 3.5µg 1.7µg Apple crisp
Վիտամին A 142IU 0IU Apple crisp
Վիտամին A, RAE 29µg 0µg Apple crisp
Վիտամին E 0.38mg 0mg Apple crisp
Վիտամին C 2.2mg 0mg Apple crisp
Վիտամին B1 0.083mg 0.1mg Sorghum syrup
Վիտամին B2 0.081mg 0.155mg Sorghum syrup
Վիտամին B3 0.846mg 0.1mg Apple crisp
Վիտամին B5 0.092mg 0.804mg Sorghum syrup
Վիտամին B6 0.04mg 0.67mg Sorghum syrup
Folate, total 16µg 0µg Apple crisp
Վիտամին K 4.1µg 0µg Apple crisp
Հագեցած ճարպ 0.685g 0g Sorghum syrup
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.334g 0g Apple crisp
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.144g 0g Apple crisp

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Apple crisp Sorghum syrup
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10%
Apple crisp
22%
Sorghum syrup
Mineral Summary Score
18%
Apple crisp
64%
Sorghum syrup

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in Նատրիում (difference - 343mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.685g)
Which food is richer in minerals?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Շաքար (difference - 55.22g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Apple crisp - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169601/nutrients
  2. Sorghum syrup - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169662/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: