Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Apple crisp և Twix սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Apple crisp vs Twix infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +202.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +237.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +275%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +138.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -43.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +488.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +177.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +110%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +22.9%
հավասար Երկաթ - 0.81
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 31% 6% 12% 7% 46% 5% 24% 17% 20%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 31% 20% 45% 17% 26% 29% 66% 36% 24%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +202.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +237.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +275%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +138.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -43.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +488.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +177.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +110%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +22.9%
հավասար Երկաթ - 0.81

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
9
Twix
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +111.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +266.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +60%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +94.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +86.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +156.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +31.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +188%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +62.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +36.6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 9% 8% 0% 8% 21% 19% 16% 6% 10% 12% 0% 11%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 15% 0% 2% 39% 48% 21% 16% 6% 20% 42% 14%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +111.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +266.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +60%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +94.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +86.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +156.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +31.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +188%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +62.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +36.6%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1387.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +180.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +624.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +110.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +13.1%
2% 3% 31% 63%
Սպիտակուցներ: 1.75 գ
Ճարպեր: 3.43 գ
Ածխաջրեր: 30.84 գ
Ջուր: 62.91 գ
Այլ: 1.07 գ
5% 25% 65% 4%
Սպիտակուցներ: 4.91 գ
Ճարպեր: 24.85 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 4.23 գ
Այլ: 1.21 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1387.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +180.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +624.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +110.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +13.1%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +82.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +124%
22% 42% 36%
Հագեցած ճարպ: 0.685 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.334 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.144 գ
84% 13% 3%
Հագեցած ճարպ: 18.96 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.988 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.628 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +82.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +124%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Apple crisp Twix
Rich in minerals ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Apple crisp Twix Opinion
Զուտ ածխաջրեր 29.44g 63.7g Twix
Սպիտակուցներ 1.75g 4.91g Twix
Ճարպեր 3.43g 24.85g Twix
Ածխաջրեր 30.84g 64.8g Twix
Կալորիականություն 161kcal 502kcal Twix
Շաքար 19.68g 48.25g Apple crisp
Բջջանյութ(Fiber) 1.4g 1.1g Apple crisp
Կալցիում 35mg 106mg Twix
Երկաթ 0.82mg 0.81mg Apple crisp
Մագնեզիում 8mg 27mg Twix
Ֆոսֆոր 28mg 105mg Twix
Կալիում 78mg 186mg Twix
Նատրիում 351mg 198mg Twix
Ցինկ 0.18mg 1.06mg Twix
Պղինձ 0.071mg 0.197mg Twix
Մանգան 0.13mg 0.273mg Twix
Սելեն 3.5µg 4.3µg Twix
Վիտամին A 142IU 67IU Apple crisp
Վիտամին A, RAE 29µg 20µg Apple crisp
Վիտամին E 0.38mg 0.74mg Twix
Վիտամին C 2.2mg 0.6mg Apple crisp
Վիտամին B1 0.083mg 0.155mg Twix
Վիտամին B2 0.081mg 0.208mg Twix
Վիտամին B3 0.846mg 1.109mg Twix
Վիտամին B5 0.092mg 0.265mg Twix
Վիտամին B6 0.04mg 0.025mg Apple crisp
Folate, total 16µg 26µg Twix
Վիտամին B12 0µg 0.33µg Twix
Վիտամին K 4.1µg 5.6µg Twix
Խոլեստերին 0mg 7mg Apple crisp
Տրանս ճարպ 0.342g Apple crisp
Հագեցած ճարպ 0.685g 18.96g Apple crisp
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.334g 2.988g Twix
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.144g 0.628g Apple crisp

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Apple crisp Twix
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10%
Apple crisp
19%
Twix
Mineral Summary Score
18%
Apple crisp
32%
Twix

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Twix
Twix is relatively richer in minerals
Which food is lower in Նատրիում?
Twix
Twix is lower in Նատրիում (difference - 153mg)
Which food is richer in vitamins?
Twix
Twix is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Շաքար (difference - 28.57g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Խոլեստերին (difference - 7mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 18.275g)
Which food is lower in glycemic index?
Apple crisp
Apple crisp is lower in glycemic index (difference - 44)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Apple crisp - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169601/nutrients
  2. Twix - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168768/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: