Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Baby ruth և Apple crisp սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Baby ruth vs Apple crisp infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +34.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +437.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +235.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +219.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -34.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +300%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +216.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +170%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +30.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +40%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 15% 24% 31% 41% 22% 30% 20% 75% 46% 14%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 31% 6% 12% 7% 46% 5% 24% 17% 20%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +34.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +437.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +235.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +219.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -34.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +300%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +216.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +170%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +30.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +40%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +144.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +49.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +47.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +262%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +43.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +78.3%
հավասար Վիտամին B6 - 0.04
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 19% 0% 0% 15% 28% 24% 20% 10% 9% 8% 6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 9% 8% 0% 8% 21% 19% 16% 6% 10% 12% 0% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +144.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +49.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +47.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +262%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +43.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +78.3%
հավասար Վիտամին B6 - 0.04

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +208.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +529.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +110.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +13.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +800%
5% 22% 65% 7%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 21.6 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 6.99 գ
Այլ: 1.21 գ
2% 3% 31% 63%
Սպիտակուցներ: 1.75 գ
Ճարպեր: 3.43 գ
Ածխաջրեր: 30.84 գ
Ջուր: 62.91 գ
Այլ: 1.07 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +208.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +529.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +110.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +13.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +800%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +316.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +130.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -94.3%
60% 27% 13%
Հագեցած ճարպ: 12.1 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.557 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.638 գ
22% 42% 36%
Հագեցած ճարպ: 0.685 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.334 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.144 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +316.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +130.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -94.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Baby ruth Apple crisp
Rich in minerals ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Baby ruth Apple crisp Opinion
Զուտ ածխաջրեր 62.8g 29.44g Baby ruth
Սպիտակուցներ 5.4g 1.75g Baby ruth
Ճարպեր 21.6g 3.43g Baby ruth
Ածխաջրեր 64.8g 30.84g Baby ruth
Կալորիականություն 459kcal 161kcal Baby ruth
Շաքար 54g 19.68g Apple crisp
Բջջանյութ(Fiber) 2g 1.4g Baby ruth
Կալցիում 47mg 35mg Baby ruth
Երկաթ 0.63mg 0.82mg Apple crisp
Մագնեզիում 43mg 8mg Baby ruth
Ֆոսֆոր 94mg 28mg Baby ruth
Կալիում 249mg 78mg Baby ruth
Նատրիում 230mg 351mg Baby ruth
Ցինկ 0.72mg 0.18mg Baby ruth
Պղինձ 0.225mg 0.071mg Baby ruth
Մանգան 0.351mg 0.13mg Baby ruth
Սելեն 2.5µg 3.5µg Apple crisp
Վիտամին A 0IU 142IU Apple crisp
Վիտամին A, RAE 0µg 29µg Apple crisp
Վիտամին E 0.93mg 0.38mg Baby ruth
Վիտամին C 0mg 2.2mg Apple crisp
Վիտամին B1 0.058mg 0.083mg Apple crisp
Վիտամին B2 0.121mg 0.081mg Baby ruth
Վիտամին B3 1.251mg 0.846mg Baby ruth
Վիտամին B5 0.333mg 0.092mg Baby ruth
Վիտամին B6 0.042mg 0.04mg Baby ruth
Folate, total 12µg 16µg Apple crisp
Վիտամին B12 0.06µg 0µg Baby ruth
Վիտամին K 2.3µg 4.1µg Apple crisp
Տրանս ճարպ 0.05g Apple crisp
Հագեցած ճարպ 12.1g 0.685g Apple crisp
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.557g 1.334g Baby ruth
Պոլիչհագեցած ճարպ 2.638g 1.144g Baby ruth

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Baby ruth Apple crisp
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
Baby ruth
10%
Apple crisp
Mineral Summary Score
31%
Baby ruth
18%
Apple crisp

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Baby ruth
Baby ruth is relatively richer in minerals
Which food is lower in Նատրիում?
Baby ruth
Baby ruth is lower in Նատրիում (difference - 121mg)
Which food is lower in Շաքար?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Շաքար (difference - 34.32g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 11.415g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Baby ruth - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167582/nutrients
  2. Apple crisp - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169601/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: