Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Baby ruth և Caramello սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Baby ruth vs Caramello infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +353.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +73%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +59.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +36.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -47%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 15% 24% 31% 41% 22% 30% 20% 75% 46% 14%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 64% 41% 0% 65% 31% 16% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +353.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +73%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +59.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +36.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -47%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 19% 0% 0% 15% 28% 24% 20% 10% 9% 8% 6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 19% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +14.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +66.9%
հավասար Ճարպեր - 21.19
հավասար Ածխաջրեր - 63.81
հավասար Ջուր - 6.79
5% 22% 65% 7%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 21.6 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 6.99 գ
Այլ: 1.21 գ
6% 21% 64% 7% 2%
Սպիտակուցներ: 6.19 գ
Ճարպեր: 21.19 գ
Ածխաջրեր: 63.81 գ
Ջուր: 6.79 գ
Այլ: 2.02 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +14.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +66.9%
հավասար Ճարպեր - 21.19
հավասար Ածխաջրեր - 63.81
հավասար Ջուր - 6.79

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +318.7%
հավասար Հագեցած ճարպ - 12.72
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 5.29
60% 27% 13%
Հագեցած ճարպ: 12.1 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.557 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.638 գ
68% 28% 3%
Հագեցած ճարպ: 12.72 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.29 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.63 գ
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +318.7%
հավասար Հագեցած ճարպ - 12.72
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 5.29

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Baby ruth Caramello
Lower in Նատրիում ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Baby ruth Caramello Opinion
Զուտ ածխաջրեր 62.8g 62.61g Baby ruth
Սպիտակուցներ 5.4g 6.19g Caramello
Ճարպեր 21.6g 21.19g Baby ruth
Ածխաջրեր 64.8g 63.81g Baby ruth
Կալորիականություն 459kcal 462kcal Caramello
Շաքար 54g 56.92g Baby ruth
Բջջանյութ(Fiber) 2g 1.2g Baby ruth
Կալցիում 47mg 213mg Caramello
Երկաթ 0.63mg 1.09mg Caramello
Մագնեզիում 43mg Baby ruth
Ֆոսֆոր 94mg 150mg Caramello
Կալիում 249mg 341mg Caramello
Նատրիում 230mg 122mg Caramello
Ցինկ 0.72mg Baby ruth
Պղինձ 0.225mg Baby ruth
Մանգան 0.351mg Baby ruth
Սելեն 2.5µg Baby ruth
Վիտամին A 0IU 303IU Caramello
Վիտամին E 0.93mg Baby ruth
Վիտամին C 0mg 1.7mg Caramello
Վիտամին B1 0.058mg Baby ruth
Վիտամին B2 0.121mg Baby ruth
Վիտամին B3 1.251mg Baby ruth
Վիտամին B5 0.333mg Baby ruth
Վիտամին B6 0.042mg Baby ruth
Folate, total 12µg Baby ruth
Վիտամին B12 0.06µg Baby ruth
Վիտամին K 2.3µg Baby ruth
Խոլեստերին 0mg 27mg Baby ruth
Տրանս ճարպ 0.05g Caramello
Հագեցած ճարպ 12.1g 12.72g Baby ruth
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.557g 5.29g Baby ruth
Պոլիչհագեցած ճարպ 2.638g 0.63g Baby ruth

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Baby ruth Caramello
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
Baby ruth
2%
Caramello
Mineral Summary Score
31%
Baby ruth
22%
Caramello

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Caramello
Caramello is lower in Նատրիում (difference - 108mg)
Which food is lower in Շաքար?
Baby ruth
Baby ruth is lower in Շաքար (difference - 2.92g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Baby ruth
Baby ruth is lower in Խոլեստերին (difference - 27mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Baby ruth
Baby ruth is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.62g)
Which food is richer in vitamins?
Baby ruth
Baby ruth is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Baby ruth - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167582/nutrients
  2. Caramello - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167975/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: