Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Baby ruth և Starburst սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Baby ruth vs Starburst infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +6200%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +4200%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +1780%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +12350%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1775%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +2240%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +212.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.1%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 15% 24% 31% 41% 22% 30% 20% 75% 46% 14%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 0% 1% 1% 3% 1% 1% 0% 4% 2% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +6200%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +4200%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +1780%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +12350%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1775%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +2240%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +212.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.1%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +181.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +5700%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +5950%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +24920%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +851.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
հավասար Վիտամին K - 2.1
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 19% 0% 0% 15% 28% 24% 20% 10% 9% 8% 6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 7% 0% 196% 1% 1% 1% 3% 0% 1% 0% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +181.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +5700%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +5950%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +24920%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +851.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
հավասար Վիտամին K - 2.1

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +1217.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +163.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +303.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +27.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +21.7%
5% 22% 65% 7%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 21.6 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 6.99 գ
Այլ: 1.21 գ
8% 83% 9%
Սպիտակուցներ: 0.41 գ
Ճարպեր: 8.21 գ
Ածխաջրեր: 82.57 գ
Ջուր: 8.51 գ
Այլ: 0.3 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +1217.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +163.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +303.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +27.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +21.7%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -35.7%
60% 27% 13%
Հագեցած ճարպ: 12.1 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.557 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.638 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 7.778 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -35.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Baby ruth Starburst
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Baby ruth Starburst Opinion
Զուտ ածխաջրեր 62.8g 82.57g Starburst
Սպիտակուցներ 5.4g 0.41g Baby ruth
Ճարպեր 21.6g 8.21g Baby ruth
Ածխաջրեր 64.8g 82.57g Starburst
Կալորիականություն 459kcal 408kcal Baby ruth
Շաքար 54g 58.12g Baby ruth
Բջջանյութ(Fiber) 2g 0g Baby ruth
Կալցիում 47mg 0mg Baby ruth
Երկաթ 0.63mg 0.01mg Baby ruth
Մագնեզիում 43mg 1mg Baby ruth
Ֆոսֆոր 94mg 5mg Baby ruth
Կալիում 249mg 2mg Baby ruth
Նատրիում 230mg 2mg Starburst
Ցինկ 0.72mg 0mg Baby ruth
Պղինձ 0.225mg 0.012mg Baby ruth
Մանգան 0.351mg 0.015mg Baby ruth
Սելեն 2.5µg 0.8µg Baby ruth
Վիտամին A 0IU 1IU Starburst
Վիտամին E 0.93mg 0.33mg Baby ruth
Վիտամին C 0mg 58.7mg Starburst
Վիտամին B1 0.058mg 0.001mg Baby ruth
Վիտամին B2 0.121mg 0.002mg Baby ruth
Վիտամին B3 1.251mg 0.005mg Baby ruth
Վիտամին B5 0.333mg 0.035mg Baby ruth
Վիտամին B6 0.042mg 0mg Baby ruth
Folate, total 12µg 1µg Baby ruth
Վիտամին B12 0.06µg 0µg Baby ruth
Վիտամին K 2.3µg 2.1µg Baby ruth
Տրանս ճարպ 0.05g 0.141g Baby ruth
Հագեցած ճարպ 12.1g 7.778g Starburst
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.557g 0g Baby ruth
Պոլիչհագեցած ճարպ 2.638g 0g Baby ruth

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Baby ruth Starburst
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
Baby ruth
18%
Starburst
Mineral Summary Score
31%
Baby ruth
1%
Starburst

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Starburst
Starburst is lower in Նատրիում (difference - 228mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Starburst
Starburst is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 4.322g)
Which food is lower in Շաքար?
Baby ruth
Baby ruth is lower in Շաքար (difference - 4.12g)
Which food is richer in minerals?
Baby ruth
Baby ruth is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Baby ruth
Baby ruth is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Baby ruth - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167582/nutrients
  2. Starburst - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169590/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: