Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Baby ruth և Twix սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Baby ruth vs Twix infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
6
Twix
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +59.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +33.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +14.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +28.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +125.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +28.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +11.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -13.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +47.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +72%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 15% 24% 31% 41% 22% 30% 20% 75% 46% 14%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 31% 20% 45% 17% 26% 29% 66% 36% 24%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +59.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +33.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +14.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +28.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +125.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +28.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +11.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -13.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +47.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +72%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
7
Twix
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +25.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +12.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +25.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +68%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +167.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +71.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +116.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +450%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +143.5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 19% 0% 0% 15% 28% 24% 20% 10% 9% 8% 6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 15% 0% 2% 39% 48% 21% 16% 6% 20% 42% 14%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +25.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +12.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +25.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +68%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +167.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +71.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +116.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +450%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +143.5%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
:
1
Twix
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +65.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +15%
հավասար Սպիտակուցներ - 4.91
հավասար Ածխաջրեր - 64.8
հավասար Այլ - 1.21
5% 22% 65% 7%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 21.6 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 6.99 գ
Այլ: 1.21 գ
5% 25% 65% 4%
Սպիտակուցներ: 4.91 գ
Ճարպեր: 24.85 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 4.23 գ
Այլ: 1.21 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +65.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +15%
հավասար Սպիտակուցներ - 4.91
հավասար Ածխաջրեր - 64.8
հավասար Այլ - 1.21

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
:
0
Twix
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -36.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +86%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +320.1%
60% 27% 13%
Հագեցած ճարպ: 12.1 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.557 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.638 գ
84% 13% 3%
Հագեցած ճարպ: 18.96 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.988 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.628 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -36.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +86%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +320.1%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Baby ruth Twix
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Baby ruth Twix Opinion
Զուտ ածխաջրեր 62.8g 63.7g Twix
Սպիտակուցներ 5.4g 4.91g Baby ruth
Ճարպեր 21.6g 24.85g Twix
Ածխաջրեր 64.8g 64.8g
Կալորիականություն 459kcal 502kcal Twix
Շաքար 54g 48.25g Twix
Բջջանյութ(Fiber) 2g 1.1g Baby ruth
Կալցիում 47mg 106mg Twix
Երկաթ 0.63mg 0.81mg Twix
Մագնեզիում 43mg 27mg Baby ruth
Ֆոսֆոր 94mg 105mg Twix
Կալիում 249mg 186mg Baby ruth
Նատրիում 230mg 198mg Twix
Ցինկ 0.72mg 1.06mg Twix
Պղինձ 0.225mg 0.197mg Baby ruth
Մանգան 0.351mg 0.273mg Baby ruth
Սելեն 2.5µg 4.3µg Twix
Վիտամին A 0IU 67IU Twix
Վիտամին A, RAE 0µg 20µg Twix
Վիտամին E 0.93mg 0.74mg Baby ruth
Վիտամին C 0mg 0.6mg Twix
Վիտամին B1 0.058mg 0.155mg Twix
Վիտամին B2 0.121mg 0.208mg Twix
Վիտամին B3 1.251mg 1.109mg Baby ruth
Վիտամին B5 0.333mg 0.265mg Baby ruth
Վիտամին B6 0.042mg 0.025mg Baby ruth
Folate, total 12µg 26µg Twix
Վիտամին B12 0.06µg 0.33µg Twix
Վիտամին K 2.3µg 5.6µg Twix
Խոլեստերին 0mg 7mg Baby ruth
Տրանս ճարպ 0.05g 0.342g Baby ruth
Հագեցած ճարպ 12.1g 18.96g Baby ruth
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.557g 2.988g Baby ruth
Պոլիչհագեցած ճարպ 2.638g 0.628g Baby ruth

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Baby ruth Twix
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
Baby ruth
19%
Twix
Mineral Summary Score
31%
Baby ruth
32%
Twix

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Twix
Twix is lower in Շաքար (difference - 5.75g)
Which food is lower in Նատրիում?
Twix
Twix is lower in Նատրիում (difference - 32mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Baby ruth
Baby ruth is lower in Խոլեստերին (difference - 7mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Baby ruth
Baby ruth is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 6.86g)
Which food is lower in glycemic index?
Baby ruth
Baby ruth is lower in glycemic index (difference - 44)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Baby ruth - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167582/nutrients
  2. Twix - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168768/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: