Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Banana pudding և Candy bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Banana pudding vs Candy bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +30.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1516.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +816.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +42.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +210.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -47.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1093.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +7640%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +41333.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +135%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 3% 9% 93% 12% 39% 10% 4% 1% 11%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 24% 37% 79% 132% 36% 21% 108% 258% 163% 26%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +30.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1516.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +816.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +42.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +210.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -47.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1093.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +7640%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +41333.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +135%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +203%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +10902.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +210.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +424900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1775%
հավասար Վիտամին B2 - 0.14
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 11% 0% 24% 3% 9% 32% 2% 17% 9% 3% 38% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 82% 0% 0% 25% 33% 149% 50% 35308% 57% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +203%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +10902.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +210.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +424900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1775%
հավասար Վիտամին B2 - 0.14

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +4557.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +461.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1882.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +140.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +40.6%
3% 2% 20% 75%
Սպիտակուցներ: 2.76 գ
Ճարպեր: 1.7 գ
Ածխաջրեր: 19.74 գ
Ջուր: 74.52 գ
Այլ: 1.28 գ
16% 34% 47% 2%
Սպիտակուցներ: 15.5 գ
Ճարպեր: 33.7 գ
Ածխաջրեր: 47.4 գ
Ջուր: 1.6 գ
Այլ: 1.8 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +4557.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +461.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1882.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +140.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +40.6%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -79.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +3535%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +8925.4%
63% 30% 8%
Հագեցած ճարպ: 0.971 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.46 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.118 գ
15% 52% 33%
Հագեցած ճարպ: 4.678 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 16.721 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 10.65 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -79.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +3535%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +8925.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Banana pudding Candy bar
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Banana pudding Candy bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 19.74g 43.3g Candy bar
Սպիտակուցներ 2.76g 15.5g Candy bar
Ճարպեր 1.7g 33.7g Candy bar
Ածխաջրեր 19.74g 47.4g Candy bar
Կալորիականություն 105kcal 522kcal Candy bar
Շաքար 42.22g Banana pudding
Բջջանյութ(Fiber) 0g 4.1g Candy bar
Կալցիում 102mg 78mg Banana pudding
Երկաթ 0.06mg 0.97mg Candy bar
Մագնեզիում 12mg 110mg Candy bar
Ֆոսֆոր 216mg 308mg Candy bar
Կալիում 131mg 407mg Candy bar
Նատրիում 296mg 156mg Candy bar
Ցինկ 0.33mg 3.94mg Candy bar
Պղինձ 0.01mg 0.774mg Candy bar
Մանգան 0.003mg 1.243mg Candy bar
Սելեն 2µg 4.7µg Candy bar
Վիտամին A 170IU 0IU Banana pudding
Վիտամին A, RAE 46µg 0µg Banana pudding
Վիտամին E 4.1mg Candy bar
Վիտամին D 33IU 0IU Banana pudding
Վիտամին D (D2 + D3) 0.8µg 0µg Banana pudding
Վիտամին C 0.8mg 0mg Banana pudding
Վիտամին B1 0.033mg 0.1mg Candy bar
Վիտամին B2 0.137mg 0.14mg Candy bar
Վիտամին B3 0.072mg 7.922mg Candy bar
Վիտամին B5 0.267mg 0.83mg Candy bar
Վիտամին B6 0.036mg 153mg Candy bar
Folate, total 4µg 75µg Candy bar
Վիտամին B12 0.3µg 0µg Banana pudding
Տրիպտոֆան 0.039mg 0.149mg Candy bar
Տրեոնին 0.125mg 0.52mg Candy bar
Իզոլեյցին 0.167mg 0.534mg Candy bar
Լեյցին 0.271mg 0.986mg Candy bar
Լիզին 0.219mg 0.545mg Candy bar
Մեթիոնին 0.07mg 0.185mg Candy bar
Ֆենիլալանին 0.134mg 0.787mg Candy bar
Վալին 0.185mg 0.638mg Candy bar
Հիստիդին 0.075mg 0.385mg Candy bar
Խոլեստերին 6mg 0mg Candy bar
Հագեցած ճարպ 0.971g 4.678g Banana pudding
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.46g 16.721g Candy bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.118g 10.65g Candy bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Banana pudding Candy bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
12%
Banana pudding
2975%
Candy bar
Mineral Summary Score
21%
Banana pudding
88%
Candy bar

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Candy bar
Candy bar is lower in Նատրիում (difference - 140mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Candy bar
Candy bar is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is richer in minerals?
Candy bar
Candy bar is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Candy bar
Candy bar is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Banana pudding
Banana pudding is lower in Շաքար (difference - 42.22g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Banana pudding
Banana pudding is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 3.707g)
Which food is lower in glycemic index?
Banana pudding
Banana pudding is lower in glycemic index (difference - 51)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Banana pudding - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167588/nutrients
  2. Candy bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169585/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: