Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Banana pudding և Sorghum syrup սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Banana pudding vs Sorghum syrup infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +285.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +17.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +47.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +6233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +733.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +663.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -97.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +24.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1200%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +50900%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 3% 9% 93% 12% 39% 10% 4% 1% 11%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 45% 143% 72% 24% 89% 2% 12% 44% 200% 10%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +285.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +17.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +47.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +6233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +733.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +663.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -97.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +24.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1200%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +50900%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +203%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +13.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +38.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +201.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1761.1%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 11% 0% 24% 3% 9% 32% 2% 17% 9% 3% 38% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 25% 36% 2% 49% 155% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +203%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +13.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +38.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +201.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1761.1%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +228.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +279.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +87.5%
3% 2% 20% 75%
Սպիտակուցներ: 2.76 գ
Ճարպեր: 1.7 գ
Ածխաջրեր: 19.74 գ
Ջուր: 74.52 գ
Այլ: 1.28 գ
75% 23% 2%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 74.9 գ
Ջուր: 22.7 գ
Այլ: 2.4 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +228.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +279.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +87.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Banana pudding Sorghum syrup
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Banana pudding Sorghum syrup Opinion
Զուտ ածխաջրեր 19.74g 74.9g Sorghum syrup
Սպիտակուցներ 2.76g 0g Banana pudding
Ճարպեր 1.7g 0g Banana pudding
Ածխաջրեր 19.74g 74.9g Sorghum syrup
Կալորիականություն 105kcal 290kcal Sorghum syrup
Շաքար 74.9g Banana pudding
Կալցիում 102mg 150mg Sorghum syrup
Երկաթ 0.06mg 3.8mg Sorghum syrup
Մագնեզիում 12mg 100mg Sorghum syrup
Ֆոսֆոր 216mg 56mg Banana pudding
Կալիում 131mg 1000mg Sorghum syrup
Նատրիում 296mg 8mg Sorghum syrup
Ցինկ 0.33mg 0.41mg Sorghum syrup
Պղինձ 0.01mg 0.13mg Sorghum syrup
Մանգան 0.003mg 1.53mg Sorghum syrup
Սելեն 2µg 1.7µg Banana pudding
Վիտամին A 170IU 0IU Banana pudding
Վիտամին A, RAE 46µg 0µg Banana pudding
Վիտամին D 33IU 0IU Banana pudding
Վիտամին D (D2 + D3) 0.8µg 0µg Banana pudding
Վիտամին C 0.8mg 0mg Banana pudding
Վիտամին B1 0.033mg 0.1mg Sorghum syrup
Վիտամին B2 0.137mg 0.155mg Sorghum syrup
Վիտամին B3 0.072mg 0.1mg Sorghum syrup
Վիտամին B5 0.267mg 0.804mg Sorghum syrup
Վիտամին B6 0.036mg 0.67mg Sorghum syrup
Folate, total 4µg 0µg Banana pudding
Վիտամին B12 0.3µg 0µg Banana pudding
Տրիպտոֆան 0.039mg Banana pudding
Տրեոնին 0.125mg Banana pudding
Իզոլեյցին 0.167mg Banana pudding
Լեյցին 0.271mg Banana pudding
Լիզին 0.219mg Banana pudding
Մեթիոնին 0.07mg Banana pudding
Ֆենիլալանին 0.134mg Banana pudding
Վալին 0.185mg Banana pudding
Հիստիդին 0.075mg Banana pudding
Խոլեստերին 6mg 0mg Sorghum syrup
Հագեցած ճարպ 0.971g 0g Sorghum syrup
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.46g 0g Banana pudding
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.118g 0g Banana pudding

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Banana pudding Sorghum syrup
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
12%
Banana pudding
22%
Sorghum syrup
Mineral Summary Score
21%
Banana pudding
64%
Sorghum syrup

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in Նատրիում (difference - 288mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.971g)
Which food is richer in minerals?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Banana pudding
Banana pudding is lower in Շաքար (difference - 74.9g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Banana pudding - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167588/nutrients
  2. Sorghum syrup - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169662/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: