Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Barley flour և Lemongrass սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Barley flour vs Lemongrass infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +60%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +193.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +28.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +5285.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +103.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +204.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +134%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +11.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +405.2%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9.6% 101% 69% 127% 27% 0.52% 55% 114% 135% 206%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 20% 306% 43% 43% 64% 0.78% 61% 89% 681% 3.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +60%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +193.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +28.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +5285.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +103.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +204.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +134%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +11.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +405.2%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +469.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +469.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +190%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +395%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +18.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +837.5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 11% 0% 0% 93% 26% 118% 8.7% 91% 6% 0% 21% 5.5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0.36% 0% 0% 8.7% 16% 31% 21% 3% 18% 56% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +469.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +469.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +190%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +395%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +18.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +837.5%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +476.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +226.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +194.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +482.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +41.7%
11% 75% 12%
Սպիտակուցներ: 10.5 գ
Ճարպեր: 1.6 գ
Ածխաջրեր: 74.52 գ
Ջուր: 12.11 գ
Այլ: 1.27 գ
2% 25% 71% 2%
Սպիտակուցներ: 1.82 գ
Ճարպեր: 0.49 գ
Ածխաջրեր: 25.31 գ
Ջուր: 70.58 գ
Այլ: 1.8 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +476.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +226.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +194.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +482.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +41.7%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +279.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +353.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -64.5%
26% 16% 59%
Հագեցած ճարպ: 0.335 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.205 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.771 գ
35% 16% 50%
Հագեցած ճարպ: 0.119 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.054 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.17 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +279.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +353.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -64.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Barley flour Lemongrass
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in price ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Barley flour Lemongrass Opinion
Զուտ ածխաջրեր 64.42g 25.31g Barley flour
Սպիտակուցներ 10.5g 1.82g Barley flour
Ճարպեր 1.6g 0.49g Barley flour
Ածխաջրեր 74.52g 25.31g Barley flour
Կալորիականություն 345kcal 99kcal Barley flour
Շաքար 0.8g Lemongrass
Բջջանյութ(Fiber) 10.1g Barley flour
Կալցիում 32mg 65mg Lemongrass
Երկաթ 2.68mg 8.17mg Lemongrass
Մագնեզիում 96mg 60mg Barley flour
Ֆոսֆոր 296mg 101mg Barley flour
Կալիում 309mg 723mg Lemongrass
Նատրիում 4mg 6mg Barley flour
Ցինկ 2mg 2.23mg Lemongrass
Պղինձ 0.343mg 0.266mg Barley flour
Մանգան 1.034mg 5.224mg Lemongrass
Սելեն 37.7µg 0.7µg Barley flour
Վիտամին A 0IU 6IU Lemongrass
Վիտամին E 0.57mg Barley flour
Վիտամին C 0mg 2.6mg Lemongrass
Վիտամին B1 0.37mg 0.065mg Barley flour
Վիտամին B2 0.114mg 0.135mg Lemongrass
Վիտամին B3 6.269mg 1.101mg Barley flour
Վիտամին B5 0.145mg 0.05mg Barley flour
Վիտամին B6 0.396mg 0.08mg Barley flour
Folate, total 8µg 75µg Lemongrass
Choline, total 37.8mg Barley flour
Վիտամին K 2.2µg Barley flour
Տրիպտոֆան 0.175mg Barley flour
Տրեոնին 0.356mg Barley flour
Իզոլեյցին 0.383mg Barley flour
Լեյցին 0.713mg Barley flour
Լիզին 0.391mg Barley flour
Մեթիոնին 0.202mg Barley flour
Ֆենիլալանին 0.589mg Barley flour
Վալին 0.515mg Barley flour
Հիստիդին 0.236mg Barley flour
Հագեցած ճարպ 0.335g 0.119g Lemongrass
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.205g 0.054g Barley flour
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.771g 0.17g Barley flour

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Barley flour Lemongrass
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
29%
Barley flour
12%
Lemongrass
Mineral Summary Score
84%
Barley flour
131%
Lemongrass

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Lemongrass
Lemongrass is lower in Շաքար (difference - 0.8g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Lemongrass
Lemongrass is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.216g)
Which food is lower in glycemic index?
Lemongrass
Lemongrass is lower in glycemic index (difference - 70)
Which food is lower in Նատրիում?
Barley flour
Barley flour is lower in Նատրիում (difference - 2mg)
Which food is cheaper?
Barley flour
Barley flour is cheaper (difference - $1.5)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Barley flour - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169739/nutrients
  2. Lemongrass - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168573/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: