Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Bit-o-honey և Apricot jam սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Bit-o-honey vs Apricot jam infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +75%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +75%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +833.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +716.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +145%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +75%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -86.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +284.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +53.8%
հավասար Մանգան - 0.04
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 8% 5% 12% 4% 39% 14% 9% 5% 8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 19% 3% 2% 7% 6% 2% 34% 6% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +75%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +75%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +833.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +716.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +145%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +75%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -86.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +284.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +53.8%
հավասար Մանգան - 0.04

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +130.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +91.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +310%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +525%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +1000%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +122.2%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 6% 0% 3% 15% 11% 2% 5% 3% 2% 8% 2% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 13% 3% 0% 30% 0% 6% 1% 2% 5% 1% 0% 1% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +130.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +91.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +310%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +525%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +1000%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +122.2%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +185.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +3650%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +25.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +555%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +315.7%
2% 8% 81% 8%
Սպիտակուցներ: 2 գ
Ճարպեր: 7.5 գ
Ածխաջրեր: 80.89 գ
Ջուր: 8.3 գ
Այլ: 1.31 գ
64% 35%
Սպիտակուցներ: 0.7 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 64.4 գ
Ջուր: 34.5 գ
Այլ: 0.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +185.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +3650%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +25.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +555%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +315.7%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.8%
80% 15% 5%
Հագեցած ճարպ: 5.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.03 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.338 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 0.01 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Bit-o-honey Apricot jam
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Bit-o-honey Apricot jam Opinion
Զուտ ածխաջրեր 80.69g 64.1g Bit-o-honey
Սպիտակուցներ 2g 0.7g Bit-o-honey
Ճարպեր 7.5g 0.2g Bit-o-honey
Ածխաջրեր 80.89g 64.4g Bit-o-honey
Կալորիականություն 375kcal 242kcal Bit-o-honey
Շաքար 48g 43.4g Apricot jam
Բջջանյութ(Fiber) 0.2g 0.3g Apricot jam
Կալցիում 35mg 20mg Bit-o-honey
Երկաթ 0.2mg 0.49mg Apricot jam
Մագնեզիում 7mg 4mg Bit-o-honey
Ֆոսֆոր 28mg 3mg Bit-o-honey
Կալիում 44mg 77mg Apricot jam
Նատրիում 295mg 40mg Apricot jam
Ցինկ 0.49mg 0.06mg Bit-o-honey
Պղինձ 0.026mg 0.1mg Apricot jam
Մանգան 0.038mg 0.04mg Apricot jam
Սելեն 1.3µg 2µg Apricot jam
Վիտամին A 0IU 205IU Apricot jam
Վիտամին A, RAE 0µg 10µg Apricot jam
Վիտամին E 0.3mg 0.13mg Bit-o-honey
Վիտամին C 0.8mg 8.8mg Apricot jam
Վիտամին B1 0.06mg 0mg Bit-o-honey
Վիտամին B2 0.044mg 0.022mg Bit-o-honey
Վիտամին B3 0.069mg 0.036mg Bit-o-honey
Վիտամին B5 0.082mg 0.02mg Bit-o-honey
Վիտամին B6 0.009mg 0.02mg Apricot jam
Folate, total 2µg 1µg Bit-o-honey
Վիտամին B12 0.06µg 0µg Bit-o-honey
Choline, total 2.5mg 0.4mg Bit-o-honey
Հագեցած ճարպ 5.5g 0.01g Apricot jam
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.03g 0g Bit-o-honey
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.338g 0g Bit-o-honey

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Bit-o-honey Apricot jam
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
4%
Bit-o-honey
4%
Apricot jam
Mineral Summary Score
11%
Bit-o-honey
9%
Apricot jam

Comparison summary

Which food is lower in glycemic index?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in glycemic index (difference - 69)
Which food is richer in vitamins?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Շաքար (difference - 4.6g)
Which food is lower in Նատրիում?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Նատրիում (difference - 255mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 5.49g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Bit-o-honey - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167564/nutrients
  2. Apricot jam - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170645/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: