Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Bit-o-honey և Caramello սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Bit-o-honey vs Caramello infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +508.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +445%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +435.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +675%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -58.6%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 8% 5% 12% 4% 39% 14% 9% 5% 8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 64% 41% 0% 65% 31% 16% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +508.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +445%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +435.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +675%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -58.6%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +112.5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 6% 0% 3% 15% 11% 2% 5% 3% 2% 8% 2% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 19% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +112.5%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +26.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +22.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +209.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +182.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +54.2%
2% 8% 81% 8%
Սպիտակուցներ: 2 գ
Ճարպեր: 7.5 գ
Ածխաջրեր: 80.89 գ
Ջուր: 8.3 գ
Այլ: 1.31 գ
6% 21% 64% 7% 2%
Սպիտակուցներ: 6.19 գ
Ճարպեր: 21.19 գ
Ածխաջրեր: 63.81 գ
Ջուր: 6.79 գ
Այլ: 2.02 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +26.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +22.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +209.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +182.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +54.2%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -56.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +413.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +86.4%
80% 15% 5%
Հագեցած ճարպ: 5.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.03 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.338 գ
68% 28% 3%
Հագեցած ճարպ: 12.72 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.29 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.63 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -56.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +413.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +86.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Bit-o-honey Caramello
Lower in Նատրիում ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Bit-o-honey Caramello Opinion
Զուտ ածխաջրեր 80.69g 62.61g Bit-o-honey
Սպիտակուցներ 2g 6.19g Caramello
Ճարպեր 7.5g 21.19g Caramello
Ածխաջրեր 80.89g 63.81g Bit-o-honey
Կալորիականություն 375kcal 462kcal Caramello
Շաքար 48g 56.92g Bit-o-honey
Բջջանյութ(Fiber) 0.2g 1.2g Caramello
Կալցիում 35mg 213mg Caramello
Երկաթ 0.2mg 1.09mg Caramello
Մագնեզիում 7mg Bit-o-honey
Ֆոսֆոր 28mg 150mg Caramello
Կալիում 44mg 341mg Caramello
Նատրիում 295mg 122mg Caramello
Ցինկ 0.49mg Bit-o-honey
Պղինձ 0.026mg Bit-o-honey
Մանգան 0.038mg Bit-o-honey
Սելեն 1.3µg Bit-o-honey
Վիտամին A 0IU 303IU Caramello
Վիտամին E 0.3mg Bit-o-honey
Վիտամին C 0.8mg 1.7mg Caramello
Վիտամին B1 0.06mg Bit-o-honey
Վիտամին B2 0.044mg Bit-o-honey
Վիտամին B3 0.069mg Bit-o-honey
Վիտամին B5 0.082mg Bit-o-honey
Վիտամին B6 0.009mg Bit-o-honey
Folate, total 2µg Bit-o-honey
Վիտամին B12 0.06µg Bit-o-honey
Choline, total 2.5mg Bit-o-honey
Խոլեստերին 0mg 27mg Bit-o-honey
Հագեցած ճարպ 5.5g 12.72g Bit-o-honey
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.03g 5.29g Caramello
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.338g 0.63g Caramello

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Bit-o-honey Caramello
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
4%
Bit-o-honey
2%
Caramello
Mineral Summary Score
11%
Bit-o-honey
22%
Caramello

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Caramello
Caramello is lower in Նատրիում (difference - 173mg)
Which food is lower in Շաքար?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Շաքար (difference - 8.92g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Խոլեստերին (difference - 27mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 7.22g)
Which food is richer in vitamins?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Bit-o-honey - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167564/nutrients
  2. Caramello - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167975/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: