Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Bit-o-honey և Heart of palm սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Bit-o-honey vs Heart of palm infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +94.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +85.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +745%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +400%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +4004.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -95.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +661.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +2376.9%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 8% 5% 12% 4% 39% 14% 9% 5% 8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 64% 8% 60% 160% 2% 102% 215% 0% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +94.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +85.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +745%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +400%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +4004.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -95.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +661.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +2376.9%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +309.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1204.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +8900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1100%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 6% 0% 3% 15% 11% 2% 5% 3% 2% 8% 2% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 10% 0% 27% 13% 42% 17% 0% 187% 18% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +309.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1204.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +8900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1100%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +3650%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +215.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +35%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +737.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +51.9%
2% 8% 81% 8%
Սպիտակուցներ: 2 գ
Ճարպեր: 7.5 գ
Ածխաջրեր: 80.89 գ
Ջուր: 8.3 գ
Այլ: 1.31 գ
3% 26% 70% 2%
Սպիտակուցներ: 2.7 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 25.61 գ
Ջուր: 69.5 գ
Այլ: 1.99 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +3650%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +215.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +35%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +737.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +51.9%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +20500%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +279.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.2%
80% 15% 5%
Հագեցած ճարպ: 5.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.03 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.338 գ
33% 4% 64%
Հագեցած ճարպ: 0.046 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.005 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.089 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +20500%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +279.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.2%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Bit-o-honey Heart of palm
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Bit-o-honey Heart of palm Opinion
Զուտ ածխաջրեր 80.69g 24.11g Bit-o-honey
Սպիտակուցներ 2g 2.7g Heart of palm
Ճարպեր 7.5g 0.2g Bit-o-honey
Ածխաջրեր 80.89g 25.61g Bit-o-honey
Կալորիականություն 375kcal 115kcal Bit-o-honey
Շաքար 48g 17.16g Heart of palm
Բջջանյութ(Fiber) 0.2g 1.5g Heart of palm
Կալցիում 35mg 18mg Bit-o-honey
Երկաթ 0.2mg 1.69mg Heart of palm
Մագնեզիում 7mg 10mg Heart of palm
Ֆոսֆոր 28mg 140mg Heart of palm
Կալիում 44mg 1806mg Heart of palm
Նատրիում 295mg 14mg Heart of palm
Ցինկ 0.49mg 3.73mg Heart of palm
Պղինձ 0.026mg 0.644mg Heart of palm
Մանգան 0.038mg Bit-o-honey
Սելեն 1.3µg 0.7µg Bit-o-honey
Վիտամին A 0IU 68IU Heart of palm
Վիտամին A, RAE 0µg 3µg Heart of palm
Վիտամին E 0.3mg 0.5mg Heart of palm
Վիտամին C 0.8mg 8mg Heart of palm
Վիտամին B1 0.06mg 0.05mg Bit-o-honey
Վիտամին B2 0.044mg 0.18mg Heart of palm
Վիտամին B3 0.069mg 0.9mg Heart of palm
Վիտամին B5 0.082mg Bit-o-honey
Վիտամին B6 0.009mg 0.81mg Heart of palm
Folate, total 2µg 24µg Heart of palm
Վիտամին B12 0.06µg 0µg Bit-o-honey
Choline, total 2.5mg 0mg Bit-o-honey
Հագեցած ճարպ 5.5g 0.046g Heart of palm
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.03g 0.005g Bit-o-honey
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.338g 0.089g Bit-o-honey

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Bit-o-honey Heart of palm
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
4%
Bit-o-honey
24%
Heart of palm
Mineral Summary Score
11%
Bit-o-honey
62%
Heart of palm

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Heart of palm
Heart of palm is lower in Շաքար (difference - 30.84g)
Which food is lower in Նատրիում?
Heart of palm
Heart of palm is lower in Նատրիում (difference - 281mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Heart of palm
Heart of palm is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 5.454g)
Which food is lower in glycemic index?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in glycemic index (difference - 32)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Bit-o-honey - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167564/nutrients
  2. Heart of palm - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167714/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: